Izobraževanje, Splošno

Sofinanciramo štipendije za deficitarne poklice

Velenje, 19. julij 2019 – Na poziv Mestne občine Velenje za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice v šolskem oz. študijskem letu 2019/2020 se je odzvalo deset delodajalcev. Predvidena višina proračunskih sredstev za potrebe sofinanciranja štipendij znaša 37.560 evrov.

Prijavo potreb po sofinanciranju štipendij so lahko oddala podjetja ali samostojni podjetniki s sedežem v Mestni občini Velenje, ki niso v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije oziroma ni bil zoper njih tak postopek začet. Poleg tega so morala zainteresirana podjetja do 30. junija 2019 objaviti javni razpis za dodeljevanje štipendij za deficitarne poklice.

Na javni poziv za sofinanciranje štipendij se je prijavilo 10 podjetij – Elektro Jezernik, Esotech, Gorenje gospodinjski aparati, Gorenje keramika, HTZ, Komunalno podjetje Velenje, Premogovnik Velenje, RGP, Sipoteh in Veplas. Prejeli smo vloge za sofinanciranje 62 štipendij za deficitarne poklice (15 za študente in 47 za dijake).

Prijavljena podjetja so javne razpise za štipendiranje že objavila na svojih spletnih straneh (podjetje Elektro Jezernik na oglasni deski podjetja). Roki za prijavo dijakov in študentov na razpise delodajalcev so različni in so navedeni v njihovih javnih razpisih. Višino štipendije določi delodajalec.

Sofinanciranje štipendij s strani Mestne občine Velenje bo znašalo največ 40 % izplačane štipendije in ne bo presegalo 40 evrov mesečno za dijaka ter 80 evrov za študenta.

Na podlagi posredovanih podatkov o izbranih štipendistih bomo predvidoma v mesecu novembru skupaj s štipendisti in delodajalci podpisali pogodbo o štipendiranju.

 

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

19. 7. 2019

Avtor

Uredništvo