Splošno

Sporočilo za javnost

Letošnje leto nam čebelarjem vremensko res ni naklonjeno. Deležni smo hitrih vremenski sprememb, ki poleg nizkih in visokih temperatur s seboj prinašajo tudi neurja z velikimi količinami dežja, vetra in tudi toče. Po trenutnih ocenah bodo izgube višje kot smo sprva ocenjevali, saj so tudi kasnejše paše bile slabše in donosi nizki. Ocenjujemo, da bodo letošnje izgube v veliki večini preko 60 odstotne, na precej območjih tudi 90% in več. Marsikateri panj ne bo dal niti kg medu. Še več, aprila in maja smo samo za vzdrževanje čebel porabili cca. 10kg sladkorja po panju, v normalnih letih ga v tem času ne porabimo NIČ.

Pašna sezona se konča avgusta in dosedanji izpad žal ne bo mogoče nadomestiti. Edino upanje imamo sedaj še za hojevo pašo. Vendar tudi, če ta odlično zamedi, ne more popraviti letošnje sezone. To pašo pričakujemo na manjšem območju in jo bo deležno le manjše število čebeljih družin.

Pristojna ministrica je že obljubila pomoč v primeru slabe letine. Pogovori v to smer so že stekli, vendar moramo sedaj počakati na konec pašne sezone in na končno oceno stanja.

Slovenski čebelarji nismo v lahki situaciji, zato od pristojnega ministrstva pričakujemo akutno reševanje perečih zadev.

Na predlog predsednika ČZS in zaposlenih na ČZS, je Upravni odbor ČZS na svoji 15. redni seji, 20. junija 2019, sprejel sklep št. 239, ki naslavljajo zahteve do Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Objavljamo jih v prilogi.

Glede na omenjeni dopis, ki je bil poslan na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bo Čebelarska zveza Slovenije, za dne 05. septembra ob 16.30 uri v prostorih ČZS, sklicala izredno sejo Upravnega odbora in na tej seji je svojo prisotnost potrdila tudi ministrica ga. dr. Aleksandra Pivec.

Čebelarska zveza Slovenije verjame, da bo ministrica na sestanku podala konkretne odgovore na sprejete sklepe UO ČZS. Slovenski čebelarji to pričakujemo in si to tudi zaslužimo.

Prav tako je Čebelarska zveza Slovenije zaprosila Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri Državnem zboru Republike Slovenije, da v začetku septembra obravnava sklepe UO ČZS v zvezi s perečo situacijo v čebelarstvu. Predsednik odbora je dal obljubo, da bo seja sklicana takoj po počitnicah. V teh, za čebele in čebelarje težkih časih, se bo pokazalo, ali je Slovenija res dežela odličnih čebelarjev, ali res ceni in podpira slovensko čebelo in slovensko čebelarstvo. Menimo, da ni več časa za besede, čas je za konkretna dejanja, ki bodo uresničevala resolucijo svetovnega dne čebel in katera bomo kot vzornica »čebelarske« države, lahko predstavili na svetovnem čebelarskem kongresu septembra 2019 v Kanadi.

Čebelarska zveza Slovenije prvenstveno pričakuje pomoč za slehernega slovenskega čebelarja za vsak čebelji panj, saj je čisto vsak panj pomemben za opraševalni servis, kot je zapisano tudi v 1. sklepu UO ČZS.

V javnosti se je zadnje dni veliko pisalo in govorilo, da so že doseženi nekateri dogovori z državo, vendar temu ni tako, z ministrico smo dogovorjeni, da se dobimo po 15.8. ko bo dana končna ocena pašne sezone in takrat nadaljujemo z iskanjem konkretnih rešitev.

Čebelarska zveza Slovenije

Lep pozdrav,

Čebelarska zveza Slovenije

Brdo pri Lukovici 8

1225 Lukovica

Tel.: 01 / 729 61 00

Faks: 01 / 729 61 32

www.czs.si

23. 7. 2019

Avtor

Administrator