Splošno

Rekonstrukcija Vodnikove ceste

 Foto: MOV

 

Velenje, 1. avgust 2019 – V teh dneh je izvajalec začel s pripravljalnimi deli za rekonstrukcijo Vodnikove ceste v dolžini 319 metrov. V sklopu urejanja Mestnega kolesarskega omrežja – vzhod se bo uredila ločena površina za kolesarje in pešce.

Od Jenkove ceste do mostu čez Pako (pri pumptrack poligonu) se bo uredila dvosmerna kolesarska steza v širini 2,50 metra in ločena površina za pešce v širini 1,45 metra. Od mostu čez Pako do promenade bo ureditev enaka, le da bo površina za pešce večja oz široka 2,50 metra. Po končani rekonstrukciji bo motorni promet na tem delu Vodnikove ceste v celoti prepovedan.

V času del naprošamo sprehajalce in kolesarje, da na tej relaciji uporabljajo pločnik ob Prešernovi cesti ali poti mimo Glasbene šole Fran Korun Koželjski proti velenjski promenadi. Prehod iz Rudarske čez most čez reko, mimo pumptrack poligona, proti Tomšičevi bo možen. Ostala območja bodo ograjena in prehodi niso dovoljeni.

Z deli bo izvajalec podjetje Andrejc, d. o. o., zaključil do konca avgusta. Vrednost del znaša 124.090 evrov z DDV. Prosimo za dosledno upoštevanje nove prometne ureditve.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Alma Glotić, dipl. inž. med. kom. (UN)
Kabinet župana – Služba za odnose z javnostmi

T: 03 8961 603

1. 8. 2019

Avtor

Administrator