Kultura

Prometni režim v Štanjelu | medijsko sporočilo

Foto: JZKK

Spoštovani.

Občina Komen je s 1. avgustom uvedla parkirnino na parkiriščih v spodnjem delu Štanjela, in sicer za območje »401«: na »Polju« (makadamsko parkirišče proti Hruševici oz. Kobjeglavi) in parkirišču ob bivši gostilni Zoro ter območje »402«: na travniku za zadružnim domom (Štanjel št. 59a). Parkiranje je na obeh parkiriščih območja »401« prvo uro brezplačno, vsaka nadaljnja ura znaša 1 €. Celodnevno parkiranje (nad 6 ur) stane 5 €. Na območju »402« znaša parkirnina za vsako uro 1 €, celodnevno parkiranje (nad 5 ur) pa stane 5 €. Plačilo se izvede s pomočjo parkomata, ki je postavljen na avtobusnem postajališču ob čakalnici ob regionalni cesti Sežana – Nova Gorica ali s pomočjo spletne aplikacije EasyPark oz. poslanim sms-om s številko območne kode. Navodila o parkiranju in izvedbi plačila so za obiskovalce Štanjela ustrezno označena na informativnih tablah na parkiriščih oz. ob samem parkomatu. Obratovalni čas parkiranja je vse dni v letu med 8. in 20. uro.

V samem naselju ni prostora za parkiranje ali obračanje avtobusov, zato bodo po novem ob prihodu v Štanjel avtobusi najprej ustavili na postajališču ob glavni regionalni cesti in ob izkrcanju potnikov nadaljevali pot 500 m v smeri proti Braniku oz. Novi Gorici ter avtobus obrnili na obračališču na desni strani vozišča. Pot bodo nadaljevali proti Kobjeglavi, kjer bodo avtobuse brezplačno parkirali na parkirišču ob vaškem kulturnem domu (Kobjeglava št. 75) in tam počakali na skupino, po katero se nato vrnejo ob zaključenem obisku Štanjela. Avtobuse bodo ponovno obrnili na makadamskem obračališču pod Štanjelom.

Urban Grmek Masič

Javni zavod Komenski Kras

Grad Štanjel

Štanjel 1a

6222 Štanjel

T: +386 5 769 00 56

@: info@stanjel.eu

W: www.stanjel.eu

5. 8. 2019

Avtor

Administrator