Splošno

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo dveh vavčerskih javnih pozivov in hkrati začasno zapira dva javna vavčerska poziva!

SPS začasno zapira dva vavčerska javna poziva, ki se nanašata na področje digitalizacije, in sicer Vavčer za digitalne kompetence in Vavčer za digitalni marketing.

Oba javna poziva sta bila objavljena v Ur. l. RS, št. 22/2019 dne 05.04.2019, zaprta pa bosta zgolj začasno.

Več informacij >>

PR: GZS

6. 8. 2019

Avtor

Administrator