Kultura

Revija Literatura ob 30-letnici razpisuje natečaj

 

Esej o novi slovenski literaturi

Rok za prijavo:15. 8. 2019

V zadnjih letih opažamo vedno manj relevantnih esejev o aktualni literarni produkciji in o sodobni literaturi nasploh. Nekdaj kompetentne spremne besede h knjigam nemalokrat nadomeščajo nezanimiva, promocijska besedila. Pravega uvida, refleksije, primerjave, poskusa umestitve pisav starejših in mlajših avtorjev v literarne in književno aktualne domačein tuje kontekste skoraj ni več mogočeprebrati.

Še en teden do roka za oddajo!

Revija Literatura, ki letos obeležuje tridesetletnico začetka samostojnega izhajanja, ob tem jubileju razpisujenatečaj za esej o novi slovenski literaturi.Nagradni sklad je 1500 €.Razdelili jih bomo med tri najboljše eseje po izboru žirije uredništva Literature.

Rok za oddajo prispevkov je 15.avgust 2019.

Poleg tega bi radi z natečajem spodbudili nastanek še več esejističnih besedil, primernih za objavo v rednih številkah revije (v letih 2019 in 2020).

Obseg eseja naj bo najmanj pol avtorske pole in največ eno avtorsko polo (med 15.000 in 30.000 znakov s presledki).

Eseje v treh izvodih nam z navadno poštopošljite na naslov LUD Literatura, Erjavčeva 4, 1000 Ljubljana. Besedila opremite s šifro, avtorstvo pa se izkaže z izvodom, ki nam ga po razglasitvi rezultatov pošljete po elektronski pošti. Vljudno vas pozivamo, da se odzovete v čim večjem številu.

Ker bi naše eseje tematsko želeli nekoliko omejiti, naj povemo, da si pod “novo slovensko literaturo” zamišljamo poezijo, roman, kratko prozo, dramatiko, pa tudi nekatere mejne žanre, kot sta recimo kritištvo in esejistika. Spodbuditi želimo razmislek o stanju slovenskih literarnih zadev po letu 2000, torej v 21. stoletju. Vaša besedila v izbranih kontekstih – ki se bodo npr. primerjalnokritiško ali refleksivno ukvarjala z natančnim branjem avtorskih opusov, z več sorodnimi avtorskimi pisavami, z novimi trendi ali reaktualizacijo polpreteklih pojavnosti na literarnem polju, s posamičnimi ali množičnimi literarnimi pojavi, povezanimi tudi z družbenimi meta­mor­fozami itn. – naj se skratka ne oddaljijo preveč od poudarjeno literarnih tematik.

© LUD Literatura Erjavčeva 4 Ljubljana 1000 Slovenia Ideja:dodaj nas v imenik.

9. 8. 2019

Avtor

Administrator