Splošno

Z odpadnim jedilnim oljem do okolju prijaznih ekoloških goriv

En liter odpadnega jedilnega olja lahko onesnaži milijon litrov pitne vode. Prebivalec Slovenije v povprečju odvrže 10,5 litrov odpadnega olja letno; z nepravilnim ločevanjem lahko s tem onesnaži 10 milijonov litrov vode. Ob primernem skladiščenju, oddajanju in predelavi pa lahko olje postane obnovljiv vir energije. Iz enega litra odpadnega jedilnega olja nastane 90 odstotkov biodizla ali bioplina, ekoloških goriv, ki ne onesnažujeta okolja. Preostanek predstavlja glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji.

Novinarska konferenca o posebnostih in novostih evropskega projekta »Olje nekoliko drugače« bo v torek, 27. avgusta, ob 11. uri v Albert–Felicijanovi dvorani na Gradu Sevnica (Cesta na Grad 17, Sevnica). Aktivnosti v projektu bodo predstavili:

 

  • Mitja Udovč, direktor Komunale d. o. o. Sevnica
  • Jadranka Novoselc, direktorica Komunale Brežice
  • Jože Leskovar, direktor sektorja komunale pri Kostaku Krško bo predstavil zaključke študije »Olje nekoliko drugače«, ki povzema teoretični in praktični del ozaveščanja, zbiranja, predelave in ponovne uporabe odpadnega jedilnega olja.

Na novinarski konferenci bo prav tako predstavljen animirani film »Olje nekoliko drugače«.

Glavni namen projekta »Olje nekoliko drugače« je povezanost lokalne skupnosti, občin in regije Posavje v skrbi za trajnostno rešitev problematike odpadnega jedilnega olja. Komunala Sevnica, kot vodilni partner je skupaj s partnerji Komunalo Brežice, Komunalo Radeče, podjetjem Kostak Krško, Občino Sevnica in društvom U3 sodelovala pri nakupu malih zbirnih gospodinjskih posodic, ki so jih razdelili učencem posavskih šol in občanom.

Projekt zajema postavitev 35 uličnih zbiralnikov za odpadno jedilno olje v posavskih občinah in številne aktivnosti osveščanja prebivalcev občin o pomenu pravilnega ravnanja z odpadnim jedilnim oljem. Na Zbirnem centru Sevnica se pilotno postavi filtrirno postajo, katere namen je  predelava zbranega odpadnega jedilnega olja v alternativno gorivo. Projekt je potrdilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica izvaja gospodarske javne službe, ki so hkrati glavne dejavnosti podjetja. Poleg glavnih dejavnosti izvajajo še druge dejavnosti komunalnega značaja, kjer veljajo načela tržnega gospodarstva. Osnovno vodilo poslovanja podjetja  je in bo tudi vnaprej ohranjati in razvijati kakovostne, zanesljive storitve ob konkurenčnih cenah in hkrati spoštovati poslovno etiko ter družbene vrednote, ki so temelj uspešnega uresničevanja poslanstva in obstoja podjetja kot subjekta poslovanja. Bonitetna hiša Bisnode, je po izvedenih analizah poslovanja  za leto 2018, podjetje  uvrstila med tiste poslovne subjekte v Sloveniji, ki dosegajo zlato boniteto odličnosti. Podjetje je v letu 2019 prejelo tudi polni certifikat »Družini prijazno podjetje«.

 

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.  je pred letom dni prejelo posebno priznanje za starejšim prijazno podjetje. Za svoje družbeno odgovorne aktivnosti je prejelo nagrado Horus 2017 – slovenska nagrada za družbeno odgovornost, za celostno upravljanje s človeškimi viri pa HRM projekt 2017. Upravlja sedem javnih vodovodnih sistemov, tri kanalizacijske sisteme (Brežice, Obrežje in Globoko), 182 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališče in tržnico v Brežicah, občinske in zasebne večstanovanjske objekte ter poslovne prostore. Glavno poslanstvo podjetja je ljudem omogočiti osnovne življenjske dobrine, kot je neoporečna pitna voda.

 

KOSTAK, komunalno in gradbeno podjetje d. d. ima več kot šestdesetletno tradicijo na področju izvajanja komunalnih storitev. Opravlja dejavnosti gospodarskih javnih služb v občinah Krško in Kostanjevica na Krki ter tržne dejavnosti na področju gradbeništva, trgovine, komunale, vzdrževalnih in čistilnih del ter obdelave odpadkov. Dejavnosti opravljajo v skladu s standardi na področju vodenja kakovosti ISO 9001 in vodenja sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, z načeli varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 ter v skladu z energetskim standardom ISO 50001. Gospodarske javne službe opravlja v skladu s koncesijskima pogodbama v občini Krško in Kostanjevica na Krki.

Petra Grajžl

Vodja sektorja splošnih služb

Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice

T: (07) 620 92 75, F: (07) 620 92 80

GSM: 041 365 817

www.komunala-brezice.si

19. 8. 2019

Avtor

Administrator