Kultura

Tanja Vujinović s projektom MetaVrt Sfera2 v Galeriji Loža Koper

V koprski Loži se prvič v Obalnih galerijah Piran z razstavo MetaVrt Sfera2 predstavlja mednarodno uveljavljena ustvarjalka Tanja Vujinović.

TanjaVujinović MetaVrt Sfera2

razstava

Galerija Loža Koper 23. 8.–1. 10.2019

Odprtje:petek, 23. avgusta 2019 ob 20.00

Projekt MetaVrt Sfera 2 je nastal v produkciji Obalnih galerij Piran in Zavoda Ultramono, podprli pa so ga Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Koper in Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana.

 

Tanja Vujinović je intermedijska umetnica, ki deluje mednarodno od 1997 naprej. Izobraževala se je na področjih oblikovanja, vizualne umetnosti in filozofije. Diplomirala je leta 1999 na Fakulteti za likovno umetnost na oddelku za slikarstvo v Beogradu. Bila je gostujoči študent na Akademiji za umetnost v Düsseldorfu pri Janu Dibbetsu. Leta 2010 je postala Doktorica znanosti s področja Filozofije in teorije vizualne kulture na Fakulteti za humanistične študije Koper.

Od leta 1997 so bila njena dela razstavljana v številnih pomembnih galerijah in muzejih po svetu, kot so Muzej sodobne umetnosti v Strasbourgu, Kunst Palast Muzej v Düsseldorfu, Muzej sodobne umetnosti v Denverju, Kunsthaus v Meranu, Muzej sodobne umetnosti v Istanbulu, Galerija Kapelica v Ljubljani, Muzej Fondacija Vasarely v Aix en Provence, Künstlerhaus na Dunaju in drugod. Njena dela so bila predstavljena na festivalih, kot so ISEA2009 v Belfastu, Ars Electronica v Linzu, Kinetica Art Fair v Londonu, Spor Festival v Arhusu, FILE Festival v Sao Paolu in FILE RIO v Rio de Janeiru in drugih.

Njeno celotno več kot dvajsetletno ustvarjanje temelji na raziskovanju, ki združuje tradicionalne umetniške discipline z novimi tehnologijami. Osredotoča se na te tehnologije in njihov vpliv na človeka in naravo. V svojem delu raziskuje odnose med človekovo subjektivnostjo, tehnologijo, okoljem in “amalgame”, ki ob tem nastajajo. Navdahnjena s scenariji iz preteklosti, sedanjosti in tudi potencialne prihodnosti razvija hibridne instalacije kot poetske sisteme za premišljevanje o svetu. Njena dela so konceptualna, intuitivna in poetska raziskovanja potencialov. Njene instalacije nas ne le spodbudijo k razmišljanju, temveč nas obdarijo tudi s senzorijalno izkušnjo. V septembrubo sodelovala šenaFestivalu S.U.T.R.A.(spoj umetnosti, tehnologije, raznovrstnostiin autentičnosti), ki bo, v selekcijiIvana Stanića, v beograjskem Muzeju znanosti in tehnologije ter v Braziliji na festivaluBesides the Screen – Graphic Intelligences & Algorithmic Fictions.

MetaVrt Sfera2

Projekt in dela, ki so vezani na metafore vrtov in bodo predstavljeni v Galeriji Loža, so vizije vrtov bodočnosti novega, tretjega tisočletja, ko bodo bionični sistemi polni ne-človeških agentov delovali v sinergijah z naravnim okoljem, ljudmi in prenovljenimi tehnologijami. Sama je zapisala: “MetaVrt Sfera2 je ekosistem, sestavljen iz futurističnih strojev kot pra-oblik. Ti objekti, sintetična bitja-stroji, so inspirirani s paleobotaniko, tehnologijami umetne inteligence, fiziko plazme in nanostrukturiranimi materijali. Skozi virtualni svet in fizične instalacije raziskujem prepletanje med sintetičnim in naravnim. Dela povezujejo preteklost in prihodnost ter prepletajo dejstva in elemente znanosti z mitologijo. Kot sugerira že sam naslov, me navdihujejo številne metafore, vezane na vrtove in njih elemente. Dela, ki tvorijo Sfero2, so Karboflora, Fontana, Arbora ter Genera. Karboflora je neskončna virtualna simulacija, v kateri virtualna flora raste skladno z gibanjem izmerjenih vrednosti onesnaževalcev v zraku. Fontana čisti vodo s plazmo, mala fontana pa prši s plazmo obdelano vodo v ozračje. Genera čisti zrak s pomočjo nanocevk. Arbora analizira čustvena stanja, ki se zrcalijo v glasu, in generira binauralni zvok.

MetaVrt je projekt, ki odraža kompleksen odnos človeštva do svojega tehnološko utrjenega okolja narave-kulture in se tako osredotoča na določeno vprašanje znotraj vsake izmed instalacij. Zgodovinsko gledano je bil vrt kot zaščiteno okolje vedno vzpostavljen tudi kot poseben prostor za človeški stik z naravo, rekreacijo in premislek. Vrtovi so lahko tudi mikrokozmosi, ki osebo začasno ločijo od ostalega sveta in jo vključijo v čisto svojsko teksturo. Kot bi rekel Michel Foucault, “vrt je najmanjši kos sveta in totalen svet hkrati.” Ena od možnih poti do MetaVrtov prihodnosti je soustvarjanje z naravo in inženiring prihajajočecivilizacije, ki ga opredeljujeta bionika in biomimikrija.”

Sodelujoči: dr. Vid Podpečan, Odsek za tehnologije znanja, Institut Jožef Stefan; Jan Kušej; Gaja Boc; Sara Bertoncelj Čadež; Arijana Filipić, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Nacionalni inštitut za biologijo; dr. Gregor Primc, Odsek za tehnologijo površin, Institut Jožef Stefan; dr. Luka Suhadolnik, Odsek za nanostrukturne materiale, Institut Jožef Stefan; Maja Koblar, Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo (CEMM), Institut Jožef Stefan; Gregor Krpič; Derek Snyder; Dariusz Andrulonis in Roman Bevc. Zahvala:prof. dr. Nadi Lavrač, Odsek za tehnologije znanja, Institut Jožef Stefan; Stephanu Doepnerju, C2; prof. dr. Saši Novak, Odsek za nanostrukturne materiale, Institut Jožef Stefan; dr. Jeleni Guga; dr. Zoranu Lj. Petroviću, Inštitut za fiziko Univerze v Beogradu; Lenartu Krajncu; Tomotu Peru, RogLabu, in vsem drugim sodelojočim.

Copyright © *2019* *Atelje in Zavod Ultramono, Tanja Vujinović* Atelje in Zavod Ultramono, Tavčarjeva 5, SI -1000 Ljubljana M/viber+386 40 375 100*skype:ultramono.org info@ultramono.org Odnosi z javnostmi: Urška Comino ursaurska@gmail.com +386 31 357 965

 

21. 8. 2019

Avtor

Administrator