Splošno

KGZS MED VEČJIMI RAZSTAVLJAVCI NA SEJMU AGRA

 

Veliko dogodkov in novosti v organizaciji KGZS na letošnjem sejmu Agra v Gornji Radgoni.

(Ljubljana, 22.avgust 2019)–KGZS bo na sejmu v hali B predstavila delovanje strokovnih služb in organov KGZS, zveze, združenja, društev, mednarodno sodelovanje in posamezne kmetije. Promovirala bo kmetijstvo in podeželje. Na sejmu se bodo poleg osmih območnih kmetijsko-gozdarskih zavodov pri KGZS predstavila številna združenja, zveze in društva, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k ohranitvi in razvoju slovenskega podeželja. Seveda bodo tudi letos pod okriljem zbornice sodelovali Zveza kmetic Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, Sindikat kmetov Slovenije, strokovna združenja in zveze, kot so turistične kmetije, predelovalci mesa, trsničarji, strojni krožki, predelovalcev sladkorne pese, lastnikov gozdov in drugi. V okviru zbornice se bodo predstavili tudi Društvo rejcev vodnih živali Slovenije in Zveza sadjarskih društev Slovenije, letos pa bo prvič z nami tudi Zveza biodinamikov Slovenije, ki bo tudi nudila strokovno svetovanje obiskovalcem. Zbornica bo sooblikovala strokovni program sejma, saj pripravlja posvet (Certificiranje senenega mesa), predstavitev projekta SESAM in vrsto podelitev priznanj (kmetijam v akciji S kmetije za vas, za govedorejce in prašičerejce). Osrednji dogodek bosrečanje obDnevu KGZSvtorek, 27. avgusta, ko bo KGZS predstavila aktivnosti in stališča od prejšnje Agre do danes. Zbornični posvet Seveda brez vsebinskega prispevka k strokovnemu programu ne bo šlo. Pripravljamo posvetCertificiranje senenega mesa, kjer bo tudi prva javna predstavitev specifikacije SENENO MESO. In kaj je seneno meso?Toje meso goveda, konj in drobnice, ki je prirejeno v skladu s specifikacijo za seneno meso. Specifikacijo je pripravil Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM ob sodelovanju strokovnih služb KGZS. Za pridobitev certifikata Seneno meso bo paša živali obvezna, vendar še preučujemo, v kakšnem obsegu in koliko časa v pašni sezoni bodo morale živali biti na paši. O tem in še o marsičem bo tekla beseda na tem posvetu. Naši predstavniki bodo kot gostje sodelovali na nekaterih okroglih mizah in posvetih, pomagali pa bodo tudi pri izvedbi strokovnih vsebin pri drugih kmetijskih organizacijah. Ko se žival na ogled postavi Kmetijskega sejma si brez razstave domačih živali sploh ne moremo več predstavljati, zato KGZS aktivno sodeluje pri pripravi in izvedbi razstav različnih živali. Spodobi se tudi, da se najlepše tudi nagradi, zato bomo vponedeljekpodeljevali nagrade najboljšimgovedorejcem, v sredo pa tudiprašičerejcem. S kmetije za vas Že nekaj let pa je sejem tudi priložnost, da izbranim kmetijam, ki s svojim delom izstopajo iz povprečja in imajo učinkovite tržne metode, podelimo priznanjaS kmetije za vas. Letos je v akciji sodelovalo devet kmetij in vsaka si zasluži pozornost in priznanje. Najboljše pa bodo priznanje prejele vtorek, 27. avgusta, ob 11. uri v dvorani 1. Sejem bo tako tudi letos priložnost, da se na našem razstavnem prostoru v hali Bsrečamo, izmenjamo mnenja, se tudi malce poveselimo in pogostimo. Naj bo tudi za vas letošnji sejem pravi praznik! Vabljeni na prostore KGZS v hali B. PROGRAM KGZS NA SEJMU AGRA 2019 Sobota, 24. 8. 2019 13.00–14.00 / maneža Odprtje govedorejske razstave z revijo razstavljenih živali s strokovnim komentarjem in predstavitev volovske vprege Nedelja, 25. 8. 2019

10.00 – 11.00 / maneža Vodenje teličkov Ponedeljek, 26. 8. 2019 09.30–10.30 /dvorana 2 Posvet Certificiranje senenega mesa 10.00–12.30 / maneža Ocenjevanje razstavljene goveje živine 13.00–14.00 / maneža Podelitev nagrad govedorejcem 14.00 – 15.00 / dvorana 3 Predstavitev projekta SESAM Torek, 27. 8. 2019 10.00–11.00 / dvorana 1 Ob dnevu KGZS: Od Agre do Agre 11.00–12.30 / dvorana 1 Podelitev priznanj S kmetije za vas 12.30–13.00 / dvorana 1 Druženje ob dnevu KGZS Sreda, 28. 8. 2019 10.00–12.30 / dvorana 5 Okrogla miza ob dnevu prašičerejcev in podelitev priznanj najboljšim rejam

Dodatne informacije: Robert Peklaj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,

T:01 513 66 40, E:robert.peklaj@kgzs.si

23. 8. 2019

Avtor

Administrator