Splošno

Sklic 80. redne seje Sveta regije Posavje

Spoštovani.

Obveščamo vas, da bo v petek, 30.8.2019 ob 9. uri, v sejni sobi RRA Posavje, potekala 80. redna seja Sveta regije Posavje, z naslednjim dnevnim redom:

  1. Potrditev zapisnika 79. redne seje z dne 13.5.2019
  2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1D):
  3. Načrt aktivnosti v postopku priprave osnutkov pokrajinske zakonodaje in osnutek Zakona o pokrajinah   
  4. Pobude in predlogi

Lep pozdrav,

Nataša Božič Pezdirc

Poslovna sekretarka

Regionalna razvojna agencija Posavje

Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško

tel: +386 7 488 10 40

fax: +386 7 488 10 50

Mob.: +386 40 894 671

e-mail: natasa.bozic@rra-posavje.si

web: www.rra-posavje.si

23. 8. 2019

Avtor

Administrator