Splošno

Sporočilo za javnost

 

Onemogočanje poslovanja Kemisu grožnja za celotno družbo

Ob današnjem sklepu, vročenem podjetju Kemis, da se zavrže njihov predlog (začasnega) nadaljevanja z delovanjem do konca postopka odločanja o črni gradnji, je večji del gospodarstva zelo ogorčen. S tem Slovenija izgublja pomemben del infrastrukture za varno, zanesljivo in strokovno predpripravo nevarnih odpadkov za odstranitev. Infrastruktura odpadkov pa je nenazadnje enako pomembna kot na primer oskrba s pitno vodo in elektriko. Hkrati pa se s takšno odločitvijo odrekamo tudi že utečenim postopkom nadaljnje predelave nevarnih odpadkov v sežigalnicah v tujini, saj lastnih takšnih kapacitet v Sloveniji nimamo.

Na Gospodarski zbornici Slovenije smo prepričani, da delovanje vrhniškega podjetja ne bi smelo biti zaustavljeno, dokler niso zaključeni vsi upravni postopki, saj s saniranimi objekti in nadstandardnimi požarnimi rešitvami okolje ni ogroženo. Nasprotno, nedelovanje podjetja ima izrazito negativen vpliv na gospodarstvo in celotno družbo.

Pozivamo pristojne institucije, da v izogib ogrožanju varnosti okolja in zdravja ljudi ponovno premislijo o posledicah danes izdanega sklepa ter k revidiranju sprejete odločitve.

Spoštovani predstavniki medijev:

Po kriznem sestanku s predstavniki več panog bo generalna direktorica GZS mag. Sonja ŠmucDANES, V ČETRTEK, 22. AVGUSTA, NA GZS, DIMIČEVA 13, LJUBLJANA, SALON V 6. NADSTROPJU, OB 16.30 URI dala izjavo. Na razpolago za vprašanja bodo tudi predstavniki nekaterih dejavnosti.

Vljudno vabljeni!

Mag. Tajda PeliconVodja za strateško komuniciranje

23. 8. 2019

Avtor

Administrator