Splošno

Odprtje nove kolesarske povezave v Bazari

 

Petek, 30. avgust 2019, ob 18.00

Prireditev bo potekala pri uvozu na kolesarsko pot pri Novem domu (C. Goriške fronte 81a, Šempeter pri Gorici)

Občina Šempeter – Vrtojba počasi a vztrajno dograjuje mrežo kolesarskih poti na območju občine. Čeprav je nova kolesarska povezava Bazare s centrom Šempetra že nekaj časa v uporabi, jo bomo tik pred začetkom novega šolskega leta, v petek, 30. avgusta, tudi uradno predali v uporabo.

Kolesarska pot predstavlja del omrežja primarnih kolesarskih povezav v občini. Te predstavljajo tiste povezave, ki pokrivajo glavne smeri kolesarskih potovanj. Nova kolesarska pot se začne z navezavo na dovoz do plinske postaje, nato pa poteka pod viaduktom avtoceste v Bazari vse do podvoza pod železnico pri objektu Novi dom, kjer bo s Ceste Goriške fronte možen uvoz na kolesarsko stezo. Vseskozi pot teče po levem robu železniške proge Šempeter – Sežana. Na lokalno cesto se nato navezuje v zaselku Kemperšče. Z njo se ranljivejši udeleženci v prometu izognejo zelo prometni in nevarni cesti in ozkemu grlu, podvozu pod železniško progo in prometno obremenjenemu krožišču na drugi strani.

Poleg same kolesarske poti je bil sočasno urejen plato z urbano opremo, postavljena kabelska kanalizacija za telekomunikacijski vod in javna razsvetljava za potrebe kolesarske poti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, v okviru “Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020”, prednostne osi 4 “Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, tematskega cilja 4 “Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih”, prednostne naložbe 4.4 “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi”, specifičnega cilja 1 “Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih”.

Lepo vabljeni, da se nam (po možnosti s kolesom) pridružite!

 

Mateja Poljšak Furlan

Občina Šempeter-Vrtojba

Trg Ivana Roba 3aSI 5290 Šempeter pri Gorici

M:031 88 66 92

W:www.sempeter-vrtojba.si

27. 8. 2019

Avtor

Administrator