Splošno

Okolju prijazna prenova javne razsvetljave v občini Izola – VABILO na novinarsko konferenco, 28.8.2019 ob 13. uri v sejni sobi župana, Sončno nabrežje 8, Izola

Spoštovane novinarke, cenjeni novinarji,

Občina Izola bo v kratkem pričela s prenovo javne razsvetljave. Na podlagi javnega razpisa je bil izbran koncesionar, odločitev o tem, da bo to Petrol, Slovenska energetska družba, d.d, pa je postala pravnomočna konec meseca julija. Vrednost investicije bo znašala 854.215,95 EUR z DDV, koncesijska pogodba pa bo sklenjena za obdobje 15 let.

Vabimo vas na novinarsko konferenco, ki bo v sredo, 28.8.2019 ob 13. uri, v sejni sobi župana Občine Izola, na naslovu Sončno nabrežje 8, Izola, kjer bostamag. Janez Grošelj, Direktor področja Energetski in okoljski sistemi družbe Petrol d.d. ter župan Občine Izola Danilo Markočič predstavila pomembno pridobitev za občino Izola ter podpisala Koncesijsko pogodbo za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe za prenovo in urejanje javne razsvetljave z namenom zmanjšanja svetlobne onesnaženosti okolja in zagotovitve zmanjšanja porabe električne energije v občini Izola za obdobje 15 let.

Na novinarski konferenci bosta s strani družbe Petrol d.d. prisotna tudi Marijan Kremžar, Vodja produktne skupine Sistemi učinkovite razsvetljave ter Robert Ostrelič, Vodja prodaje energetskih in okoljskih rešitev v Sloveniji, ki vam bosta skupaj s predstavniki strokovnih služb Občine Izola na voljo za dodatna vprašanja.

Vljudno vabljeni!

Polonca Skendžič

Višji svetovalec – Vodja Kabineta župana

Consulente superiore – Capo di Gabinetto del Sindaco

T: +386 5 66 00 109

M: +386 31 630 740

E: polonca.skendzic@izola.si

W: www.izola.si

28. 8. 2019

Avtor

Administrator