Splošno

Poslovno srečanje z izmenjavo dobre prakse v Esotechu

SPOT svetovanje Savinjska – Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) je v sklopu svojih aktivnosti organizirala poslovno srečanje z izmenjavo dobre prakse poslovne funkcije računovodstva v podjetju Esotech d.d.

SODOBNO INŽENIRSKO PODJETJE NA PODROČJU ENERGETIKE IN EKOLOGIJE

Udeležence srečanja je uvodoma pozdravil direktor za ekonomiko in finance mag. Robert Hudournik, vodja računovodstva in glavni računovodja Marjana Punčuh pa je predstavila dejavnost podjetja in glavne specifike njihovega dela. Esotech je delniška družba v zasebni lasti z dolgoletno tradicijo poslovanja, saj njegove korenine segajo v leto 1952. Po popolnem prestrukturiranju v letu 1992 je Esotech danes sodobno inženirsko podjetje, usmerjeno v razvoj in implementacijo tehnologij v energetiki in ekologiji.

TRIJE KLJUČNI KRITERIJI: ČAS, KAKOVOST IN STROŠKI

Kot je povedal Robert Hudournik, so v podjetju razvili unikatni sistem za spremljanje njihove dejavnosti, ki je projektno organizirana. Sistem temelji na spremljanju treh kriterijev: časa, kakovosti in stroškov. Pri delovanju je ključna koordinacija virov med posameznimi projekti. Glede na to, da v sedanji finančni perspektivi v Sloveniji praktično ni kohezijskih projektov, so se usmerili na tuje trge, kjer se postopoma uveljavljajo, najboljše reference pa imajo na področju priprave pitne vode.

RAČUNOVODSKO SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE POSLOVANJA

Marjana Punčuh je nato predstavila računovodsko spremljanje in proučevanje poslovanja, pri čemer je izpostavila nekaj prednosti notranjega računovodstva. Poudarila je tudi digitalizacijo računovodske funkcije. Vodja informatike Vasja Kaukler je predstavil integriran informacijski sistem, ki so ga razvili iz kupljenega računovodskega programa ter mu dodali nekaj lastnih modulov.

IZMENJAVE DOBRE PRAKSE UČINKOVIT NAČIN IZOBRAŽEVANJA

V sklepnem delu so udeleženci srečanja dobili priložnost, da gostiteljem zastavijo nekaj konkretnih vprašanj, in bili na koncu enotnega mnenja, da so tovrstne oblike izmenjave dobre prakse zelo učinkovit način izobraževanja, zato je v njihovem interesu, da SŠGZ z njimi nadaljuje tudi v prihodnjem letu.

PR in foto: GZS

30. 8. 2019

Avtor

Administrator