Kultura

Vabilo. Predstavitev nove monografije Bogomile Kravos: Slovensko gledališče v Trstu. Od prvih nastopov do današnjih dni. 1848–2018, tiskovna konferenca (5. 9. ob 11. uri v Slovenski matici)

Slovenska matica in Slovenski gledališki inštitut Vas vljudno vabita na tiskovno konferenco v četrtek, 5. septembra 2019, ob 11. uri Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana,na kateri bomo poleg pesniške zbirke Braneta Senegačnika Pogovori z nikomer predstavili tudi delo, ki je izšlo v sozaložništvu Slovenske matice in Slovenskega gledališkega inštituta, Bogomila Kravos

Slovensko gledališče v Trstu.Od prvih nastopov do današnjih dni.1848–2018

Raziskava BogomileKravos Slovensko gledališče v Trstu. Od prvih nastopov do današnjih dni. 1848-2018je celovit prikaz gledališke zgodovine in razvoja institucionalnega gledališča v Trstu od začetkov do danes, ki ga je pripravila uveljavljena, ugledna Tržačanka Bogomila Kravos. Bogomila Kravos (Trst 1948) je slavistka, teatrologinja, doktorica znanosti s področja literarnih ved in samostojna raziskovalka. Poučevala je na slovenskih višjih srednjih šolah v Trstu, s Sergejem in Ivanom Verčem ter Borisom Kobalom je vodila Slovensko amatersko gledališče (1971–1977), bila med ustanovitelji Novega tržaškega teatra (1989–1990), vodila je Slovenski klub v Trstu (1994–2004) in je od leta 1991 predsednica mestnega društva Slavko Škamperle. Kot izvedenka za tržaško Slovensko stalno gledališče sodeluje s Slovenskim gledališkim inštitutom v Ljubljani, tržaškima Civico Museo Teatrale C. Schmidl in Slovenskim raziskovalnim inštitutom. Doslej je objavila monografska dela:Slovensko gledališče v Trstu 1945–1965(Ljubljana: SGM, 2001),Zlatina leta v tržaškem gledališču(Koper: Lipa, 2003),Slovensko stalno gledališče v Trstu–tradicija v medkulturni stvarnosti(Ljubljana: SGM, 2011),Slovenska dramatika in tržaški tekst(Ljubljana: SGM, 2011),SAG – TRST (Slovensko amatersko gledališče od sezone 1971/72 do sezone 1976/77)(Ljubljana: SGM, 2012),Zgodba mojega očeta(Ljubljana: SM, 2013),Un teatro per la città(Trst, Ljubljana: SLORI, SSG, SLOGI, 2015), zbirka esejevAplavztržaškemu gledališkemu ansamblu iz let 1945–65(Trst: ZTT, 2017). Objavlja tudi v strokovnem tisku. Sopodpisala je scenarij dokumentarcaPappenstory – Štorija o slovenskem amaterskem gledališču SAG Trst(Bela film, rež. Martin Turk, 2016).MonografijaSlovensko gledališče v Trstu. Od prvih nastopov do današnjih dni 1848–2018je najbolj celovit pregled gledališke dejavnosti Slovencev v Trstu in okolici od začetkov v letu 1848 do danes. Avtorica Bogomila Kravos je v njej zbrala in objavila pomembne vire in fotografsko gradivo, ki govorijo o začetkih narodnega in obenem gledališkega prebujenja Slovencev na Tržaškem. Gledališko zgodovino Trsta povzema kronološko, po pomembnejših obdobjih in zgodovinskih prelomnicah. Vsakemu razdelku je dodala tudi seznam vseh zabeleženih uprizoritev.Kljub izjemni količini podatkov je prikaz razvoja tržaškega gledališča, kot ga izpisuje Bogomila Kravos, predvsem živa in živeta gledališka stvarnost, saj avtorica navaja številne javne dokumente – pisma, kritike, časopisne izrezke, v katerih niso poudarjena zgolj zgodovinska dejstva, ampak tudi politični, kulturni, jezikovni in povsem medčloveški odnosi v tržaškem gledališkem okolju. DeloSlovensko gledališče v Trstu. Od prvih nastopov do današnjih dni. 1848–2018je dragoceno tudi zato, ker v njem avtorica uspe odstreti odrske zavese po zaključku predstave in potem, ko so ugasnili žarometi javnosti. S celotnim priloženim strokovnim aparatom in natančnimi popisi bo njeno raziskovalno delo nedvomno postalo dragocen vir za prihodnje raziskovalne rodove.Veselimo sesrečanja z vami.

Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana, T01 241 58 00, Eslogi@slogi.si,www.slogi.si

2. 9. 2019

Avtor

Administrator