Splošno

Za še lepše Velenje

Foto: MOV

Velenje, 2. september 2019 –  V petek, 30. avgusta 2019, sta Mestna občina Velenje in Komunalno podjetje Velenje organizirala akcijo urejanja vodotokov in čiščenja vpadnic v mesto. Odpeljano je bilo 190 m3 zelenega reza in 180 kg mešanih odpadkov.

V akciji je sodelovalo 173 prostovoljcev, zaposlenim v Upravi Mestne občine Velenje in na Komunalnem podjetju Velenje so se pridružili člani prostovoljnih gasilskih društev, Velenjski brigadirji ter člani političnih strank SD in DESUS.

Z gradbeno mehanizacijo so pomagala podjetja Franc SOVIČ, s. p., Jože Fajdiga, s. p., in posamezniki Ivan Lemež, Lars Jeseničnik Lemež, Boris Razgoršek, Dani Aubreht in kmetija Pivnik. V akciji je pomagalo tudi podjetje VOC Celje, d. o. o. Vsem se za prispevek najlepše zahvaljujemo.

Delovna akcija urejanje brežin vodotokov v MO Velenje poteka že vse od leta 2013, ko smo zaposleni v Upravi Mestne občine Velenje pričeli z urejanjem brežine reke Pake skozi center Velenja. Že leta 2014 so se akciji pridružili tudi zaposleni Komunalnega podjetja Velenje. Namen akcije urejanja brežin vodotokov v Velenju je predvsem z vidika poplavne varnosti oz. večje pretočnosti.

Pripenjamo tudi fotografiji (Arhiv MOV).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736

3. 9. 2019

Avtor

Administrator