Kultura

FORMA VIVA PORTOROŽ 2019

FORMA VIVA PORTOROŽ MEDNARODNI SIMPOZIJ V KAMNU Z NAJDALJŠO TRADICIJO

Foto: OGP

Na delovišču Forme vive v Seči kamniti bloki istrskega kamna že čakajo na tri kiparje iz Argentine, Irana in Slovenije.

16. september‒12.oktober 2019

Dan odprtih vrat:petek, 27.september 2019, ob 11.00

Septembra se bodo na delovišču parka Forma viva pri Portorožu zbrali trije kiparji izArgentine,IranainSlovenije.

Forma viva Portorož je park kamnitih skulptur na polotoku Seča, ki nastajajo v okviru bienalnih kiparskihsrečanj. Gre za v Sloveniji edinstveno zbirko velikih kamnitih skulptur iz istrskega kamna, ki daje močan in svojevrsten pečat piranski občini in kulturni podobi obalnih mest slovenske Istre, njen doseg pa je še veliko širši, saj že več kot 50 let odzvanja tudi v mednarodnem prostoru.

V primerjavi s tremi sestrskimi kiparskimi središči (Kostanjevica na Krki-les, Ravne na Koroškem-jeklo in Maribor-beton) je portoroški simpozij od leta 1961 edini ohranil neprekinjen ritemsrečanj, z izjemo leta 2013, ko je bil izpeljan pogovorni simpozij. Ker se je zbirka plastik hitro širila in so zanje namenjene površine v parku na Seči postale pretesne, nove skulpture že nekaj let nastajajo za znane lokacije izven parka, v urbanih jedrih in zelenicah obalnih mest.Občina in Obalne galerije Piran sta za namene simpozija z letnico 2019 izbrale tri lokacije v Piranu in Luciji.

Na razpis za izbiro kandidatov za letošnji simpozij, ki so ga Obalne galerije Piran pripravile v prvi polovici leta, je prispelo 41 prijav iz Argentine, Avstrije, Azerbajdžana, Belgije, Belorusije, Bolgarije, Črne gore, Francije, Gruzije, Irana, Italije, Japonske, Kanade, Kazahstana, Kitajske, Latvije, Nemčije, Nove Zelandije, Romunije, Slovenije, Srbije, Tajvana, Turčije, Ukrajine in Velike Britanije. Strokovna žirija, ki je v prispelih prijavah ocenjevala ustvarjeni opus umetnikov, kakovost ponujene kiparske rešitve in ustreznost njene umestitve na eno ali več izbranih lokacij, je za sodelovanje na simpoziju izbrala tri avtorje:Behnama Akharbina Moghanloua(Iran),Lauro Marcos(Argentina) inArijela Štruklja(Slovenija).

Vabimo vas naDan odprtih vrat insrečanje s kiparji,ki bo na delovišču vpetek, 27. septembra 2019, ob 11. uri.

Tradicionalno kiparsko manifestacijo sta tudi letos podprli Občina Piran in Ministrstvo za kulturo RS.

INFO: Majda Božeglav Japelj,majda.bozeglav-japelj@obalne-galerije.si,

T 051 362 948

9. 9. 2019

Avtor

Administrator