Finance, Gospodarstvo

GZS podpira paket davčnih sprememb

 

Gospodarska zbornica Slovenije je danes skupaj z drugimi delodajalskimi organizacijami – Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Trgovinsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije in ZDOPS, pisno podprla paket predlaganih davčnih sprememb, zajetih v predlogih zakonov o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov ter Zakona o davčnem postopku.

Delodajalske organizacije so Vlado RS pozvale, da paket čimprej obravnava ter sprejme na seji še v tem tednu, ter ga nato nemudoma posreduje v zakonodajni postopek Državnemu zboru RS.

Na GZS že več let opozarjamo, da je obremenjenost dela z davki in prispevki v Sloveniji prekomerna, zlasti pri ključnih kadrih, ki največ prispevajo k dodani vrednosti v podjetju. Zato si prizadevamo za takšno davčno razbremenitev dela, ki bi se odrazila v občutnem dvigu neto plač zaposlenih in krepitvi srednjega razreda ter variabilnega nagrajevanja. Paket predlaganih sprememb ocenjujemo kot dober korak v tej smeri. Umik davčnega paketa bi bil zelo slab signal za pomemben del slovenskih zaposlenih.

Kljub vsemu opozarjamo pred uvedbo minimalne efektivne obdavčitve pri davku od dohodka pravnih oseb (DDPO) v višini 7 %, ki bo prizadela razvojna podjetja. Zato ocenjujemo, da so potrebne spremembe zakonodaje pri načinu in obsegu uveljavljanja davčnih olajšav na različnih segmentih. Prav tako je za dvig produktivnosti v gospodarstvu potrebno nadaljevati z davčno razbremenitvijo nagrade za poslovno uspešnost.

Mag. Tajda Pelicon

Vodja za strateško komuniciranje

Gospodarska zbornica Slovenije

Služba za strateško komuniciranje in marketing

Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana

t: 01 5898 136 m: 041 397 194

e:tajda.pelicon@gzs.siw:www.gzs.si

3. 10. 2019

Avtor

Administrator