Splošno

PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA

Letošnjo jesen se v Kozjanskem parku s prireditvijo Praznik kozjanskega jabolka že 20. poklanjajo visokodebelnim travniškim sadovnjakom. Prireditev je iz skromnih začetkov prerasla v eno največjih in najodmevnejših tovrstnih prireditev v Sloveniji, pa tudi širše. Prireditve praznika simbolično potekajo že od 20. septembra, najbolj odmeven sejemski del pa se bo tradicionalno odvijal drugi vikend v oktobru v soboto, 12. in v nedeljo 13. oktobra.

Letošnje sejemsko dogajanje bo v soboto, 12. oktobra ob 10. uri odprl minister za okolje in prostor gospod Simon Zajc.

Prireditev je vsebinsko vpeta v sodobna prizadevanja po trajnostnem, krožnem in sonaravnem razvoju, ob upoštevanju načel varstva narave. Praznik kozjanskega jabolka pomembno vpliva na prepoznavnost Kozjanskega, sejemsko dogajanje pa opisujejo kot »okoljski sejem z dušo«. Odlična parkovna praksa nege visokodebelnih travniških sadovnjakov rezultira v zdravem jabolku, ki je »več kot zgolj sadež«, ohranjeni krajini, naravi in sonaravnem trajnostnem razvoju.

Kozjanska jabolka prihajajo iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so prioritetni, naravovarstveno med najpomembnejšimi habitati v Kozjanskem parku – tu namreč živijo nekatere vrste ogroženih ptic kot so vijeglavka, zelena žolna, pivka, veliki skovik, pogorelček, čuk in rjavi srakoper in ravno zaradi njih so ti habitati vključeni v območje Natura 2000 po »Ptičji direktivi«. Jabolko iz visokodebelnih travniških sadovnjakov pomeni varovanje narave, nadaljevanje tradicije in dediščine naših prednikov, blagostanje in zdravo hrano ter simbol prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka in identifikacije domačinov z zavarovanim območjem.

SEJEM BO TUDI LETOS ŽIV

Na Prazniku, ki se bo odvijal na trgu Podsreda se bodo predstavljale ekološke kmetije, tradicionalni obrtniki, društva.. skupaj na 150 stojnicah. Celotno sejemsko dogajanje pa bodo popestrili s kulturnim programom kjer se bodo zvrstili ljudski pevci in godci, harmonikarji, folklorne skupine skupaj preko 200 nastopajočih.

Že enajsto leto zapored bomo podelili naziv “Carjevič”- ta naziv si pridobi sadjar, ki v tekočem letu najbolje poskrbi za svoj travniški sadovnjak . Carjeviča bodo ustoličili na sadjarskem tronu.

Prav tako enajsto leto bodo podelili naziv “Štrudlmojstr-ca”- ta naziv si pridobi oseba, ki po mnenju komisije speče najboljši “študl”. Štrudl se razvleče in peče na prireditvenem prostoru pred obiskovalci.

Vsako leto pripravijo tekmovanje v najdaljšem olupu. Rekorden olup pripada Martinu Magdalencu in ta olup je meril 730 cm.

Tudi letos bodo organizirali rekreacijski tek  – S kozjanskim jabolkom do bolj zdravega življenja.

Kolesarili z Jabko na kolo.

Poskrbeli bodo tudi za naše najmlajše s številnimi delavnicami. Skratka, tudi letos bo sejem živ.

SEJEMSKI DOGODKI

SOBOTA,                   SEJEM REGIONALNIH PRODUKTOV

  1. oktober              – Tržnica z regionalnimi proizvodi

od 10. do                  – Predstavitve projektov, šol, zavarovanih območij ter partnerskih institucij

  1. ure                       – Predstavitve društev in združenj

                                    – Predstavitve tradicionalnih obrti

                                    – Predstavitev predelave sadja

                                    – Tekmovalne in družabne igre

                                    – Ustvarjalne delavnice za otroke

                                    – Bogat kulturni program

ob 10. uri                  SLAVNOSTNO ODPRTJE Praznika kozjanskega jabolka, podelitev naziva Carjevič leta 2019 in blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park

ob 11. uri                  Odprtje razstave gob Gobarskega društva Kozjansko Kozje

                                    Kraj: Slovensko-bavarska hiša v Podsredi

od 12. ure                 Nogometni turnir mladincev v malem nogometu

                                    Kraj: igrišče v Podsredi

ob 12. ure                 Tekmovanje v peki »študla« za naziv Štrudlmojstr-ca

ob 16. uri                  Tekmovanje v najdaljšem jabolčnem olupu

od 17. ure                 Nogometni turnir veteranov v malem nogometu za prehodni pokal

                                    Kozjanskega parka

                                    Kraj: igrišče v Podsredi

od 18. – 24. ure        Program z ansamblom Donačka

NEDELJA,                  SEJEM REGIONALNIH PRODUKTOV

  1. oktober              Tržnica in bogat kulturni program

od 10. – 17. ure

od 10.30                    Družabno kolesarjenje

do 13. ure                 Info: Kolesarska sekcija ORANS, Gašper Rainer, 041/968-106

ob 11. uri                  Rekreativni tek na grad Podsreda

                                    Info: Športno društvo Podsreda, Jernej Jagrič, 041/834-761

______________________
mag. Valerija Slemenšek
Naravovarstvena svetnica

Javni zavod Kozjanski park
Podsreda 45, 3257 Podsreda
Tel.: 00386 3 800-71-06
Mobi: 00386 31 528-131
E-mail: valerija.slemensek@kp.gov.si
www.kozjanski-park.si

9. 10. 2019

Avtor

Administrator