Finance

Sporočilo za javnost – Stresni testi ECB

Spoštovani,

v skladu z ustaljeno nadzorniško prakso je Evropska centralna banka (ECB) v sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki iz evrskega območja tudi letos izvedla stresne teste. Stresni testi, ki jih je ECB izvedla v okviru svoje nadzorniške funkcije, so bili letos ponovno ciljno usmerjeni, in sicer v preverjanje likvidnostnega tveganja bank. Vanje so bile vključene 103 pomembnejše banke evrskega območja, ki jih neposredno nadzira ECB, med drugim tudi tri največje slovenske banke. Rezultati kažejo, da je likvidnost bank v evrskem območju zadovoljiva. Podobno za slovenski bančni sistem ugotavljamo tudi na Banki Slovenije, kjer smo primerljive stresne teste izvedli za manjše banke in hranilnice. Ti so potrdili ustrezno likvidnostno strukturo slovenskega bančnega sistema.

Celotno sporočilo je na voljo v priponki oziroma na spletnih straneh Banke Slovenije.

 

Sporocilo za javnost ECB stresni testibanka

Lep pozdrav,

BANKA SLOVENIJE
Evrosistem
Odnosi z javnostmi
E-naslov: pr@bsi.si
Internetni naslov: http://www.bsi.si

9. 10. 2019

Avtor

Administrator