Splošno

Javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0.

Direktorat za lesarstvo pri MGRT je preko Slovenskega podjetniškega sklada objavil drugo odpiranje Javnega razpisa P4L 2019 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0.
Objavo najdete na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=91

Rok za oddajo vloge za drugo odpiranje je do 6.4.2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, katerih rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 75 %), ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les, decimirani elementi ipd.

Prijavijo se lahko podjetja iz dejavnosti C16 ali C31 s sedežem Kohezijska regija vzhodna Slovenija. Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od najmanj 250.000,00 EUR do največ 2.500.000,00 EUR v obdobju dveh let. Višina sofinanciranja je za srednja podjetja največ 35 % in za mala podjetja največ 45 %. Operacija mora biti zaključena najkasneje do 31.10.2020, upravičeni stroški pa so nastali do najkasneje 30.9.2020.

 

PR: GZS

10. 10. 2019

Avtor

Administrator