Splošno

Javna obravnava sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje

Velenje, 10. december 2019 – Jutri, v sredo, bo ob 17. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) javna obravnava Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o  zazidalnem načrtu Staro Velenje.

 

Na javno obravnavo so vabljeni vsi zainteresirani občani, zastopniki nosilcev urejanja prostora, lokalnih skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti.

Vljudno vabljeni!

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736

11. 12. 2019

Avtor

Administrator