Splošno

Potrjen Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2020

 

Velenje, 11. december 2019 – Včeraj je Svet Mestne občine Velenje na seji potrdil tudi Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2020. Iz proračuna Mestne občine Velenje se za proračunsko leto 2020 za programe športa zagotovi 1.902.394 evrov, skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020.

Z Letnim programom športa za leto 2020 so v Mestni občini Velenje  v skladu z razvojnimi načrti občine, razpoložljivimi sredstvi proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu določeni:

  • športni programi/področja, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna,
  • višina proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov/področij,
  • obseg in vrsto športnih programov/področij,
  • pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov/področij.

 

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša Kočevar
Kabinet župana

T: 03 8961 546

11. 12. 2019

Avtor

Administrator