Izobraževanje

NOV ŠTUDIJSKI PROGRAM S PODROČJA UMETNOSTI NA PEDAGOŠKI FAKULTETI UNIVERZE NA PRIMORSKEM

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je decembra 2019 podelil akreditacijo univerzitetnemu študijskemu programu 1. stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje. Gre za interdisciplinarni študijski program, ki povezuje različna likovna področja in umetniško-ustvarjalne prakse.

 

Študijski program predstavlja sintetično povezanost izbranih likovnih zvrsti, ki so medsebojno povezane v skupen koncept raziskovanja in ustvarjanja podobe-prostora. Cilj študijskega programa je, da po uspešnem zaključku študija študenta usposobi za samostojno umetniško ustvarjanje, udejstvovanje in delovanje. S študijskim programom bo študent pridobil znanja in veščine s področja umetniškega ustvarjanja, produkcije in kritično refleksijo kulturno-umetniške vloge v družbi. Študijski program je zasnovan izrazito interdisciplinarno tako z vidika razumevanja in razvoja umetniške produkcije ter teoretično-zgodovinskih predpostavk, ki to produkcijo pogojuje. Študijski program povezuje temeljne vsebine izbranih likovnih zvrsti v zaokroženo celoto znanja in s tem zagotavlja razumevanje medijskega nosilca umetniškega izražanja, sosedno povezanost ter možnost transcsediranja s tem povezanega umetniško-kulturnega koda, kot posledica zgodovinskega razvoja posameznih umetniških praks ter zmožnost prenosa likovno-teoretskih načel v kulturne in kreativne industrije.

Sestavljen je iz štirih predmetnih sklopov, med katerimi je zagotovljena medpredmetna povezanost:

  • ateljejsko – produkcijski predmetni sklop,
  • projektno – produkcijski predmetni sklop,
  • zgodovinsko – analitični predmetni sklop in
  • teoretično – konceptualni predmetni sklop.

Diplomant ob zaključku pridobi strokovni naslov diplomirani vizualni umetnik in oblikovalec (UN) / diplomirana vizualna umetnica in oblikovalka (UN).

Zaposlitvene možnosti

Znanja, ki jih ponuja predlagani študijski program s področja vizualnih in uporabnih umetnosti (z integrirano produkcijo), zagotavljajo diplomantu zaposlitvene možnosti tako v gospodarstvu kot v negospodarstvu; predvsem pa je cilj oblikovanje avtonomnih posameznikov (umetnikov/kulturnikov), ki bodo zasledovali samostojno umetniško kariero in s tem prispevali k razvoju področja umetnosti in kulture. Namen študijskega programa je izobraziti diplomanta, ki bo razvijal lastno umetniško produkcijo in s tem prispeval k slovenski umetnostni in kulturni identiteti doma in v mednarodnem prostoru. Obenem pa bo diplomant zaposljiv tudi v storitvenih dejavnostih, ki izkazujejo potrebno po vizualnem in oblikovalskem znanju (oglaševanje in trženje, vizualne komunikacije, dizajn, kreativne industrije itd.).

 

PR: UP

6. 1. 2020

Avtor

Administrator