Splošno

Vabilo Mestne občine Velenje na predstavitev izvedbe projekta CTN Stari trg 11, Velenje

Spoštovani,

Foto: MOV

pošiljamo vam vabilo na predstavitev izvedbe projekta CTN Stari trg 11, Velenje, ki jo pripravljamo v sredo, 8. januarja, ob 17. uri v dvorani Vile Bianca. Mestna občina Velenje bo namreč ta mesec začela z izvedbo projekta in ga želimo predstaviti stanovalcem Krajevne skupnosti Staro Velenje in tudi širši javnosti.

V okviru projekta bomo porušili objekt, ki ga občani poznajo pod imenom Čuk in zgradili nov objekt z zunanjo ureditvijo v skladu s smernicami Zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine. V zgrajenem objektu bodo poslovni prostori za obrtne dejavnosti.

Operacija se bo izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prijazno vabljeni, da se predstavitve udeležite tudi predstavniki medijev.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša Kočevar
Kabinet župana

T: 03 8961 546

7. 1. 2020

Avtor

Administrator