Splošno

Na pobudo občine urejen potok Lepena

Foto: MOV

Velenje, 8. januar 2020 – Na pobudo Mestne občine Velenje je Direkcija Republike Slovenije za vode na potoku Lepena v okviru sanacijskih del izvedla sanacijo poškodovanih brežin, čiščenje plavja in plavin ter stabilizacijo struge. Izvedena je bila prodna pregrada, ki bo zadržala naplavine, ki se ob povišanih vodostojih transportirajo vzdolž same struge potoka Lepena. Izbrana lokacija pregrade bo omogočala tudi čiščenje zaplavnega prostora.

Izvajalec del je bil koncesionar Nivo EKO, dejavnost v ekologiji, d. o. o., vrednost izvedenih del pa je cca 66.600 evrov.

V Upravi Mestne občine Velenje z zaskrbljenostjo opažamo, da je urejenost vodotokov in brežin v naši občini slaba. Na stanje vodotokov redno opozarjamo tako Direkcijo Republike Slovenije za vode kot tudi pristojne ministre. Žal se kljub mnogim pozivom stvari zelo počasi urejajo.

Pripenjamo fotografijo potoka Lepena v Škalah.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736

8. 1. 2020

Avtor

Administrator