Finance

Izid publikacije Finančni računi Slovenije

Spoštovani,

danes je izšla publikacija Finančni računi Slovenije 2013-2018.

 

Iz vsebine: Finančna sredstva in obveznosti v finančnih računih Slovenije so konec leta 2018 dosegle 265,9 mrd EUR, pri čemer so imeli največ terjatev tujina (22 %), gospodinjstva (20 %) in nefinančne družbe (18 %), največ obveznosti pa nefinančne družbe (33 %), tujina (18 %) in država (16 %). V proučevanem obdobju so se finančna    sredstva in obveznosti povečale     za 31 mrd EUR. Pri tem so se najbolj povečale terjatve gospodinjstev (za 11,6 mrd EUR) in tujine (za 7,6 mrd  EUR), zmanjšale pa terjatve bank (za 5 mrd EUR). Najbolj so se povečale obveznosti tujine (za 12,4 mrd EUR) in države (za  8,3 mrd EUR).

Publikacija je na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije.

Lep pozdrav,

BANKA SLOVENIJE
Evrosistem
Odnosi z javnostmi
E-naslov: pr@bsi.si
Internetni naslov: http://www.bsi.si

9. 1. 2020

Avtor

Administrator