Finance

Izid publikacije Mesečna informacija o poslovanju bank

Spoštovani,

danes je izšla publikacija Mesečna informacija o poslovanju bank, januar 2020.

Iz vsebine: Novembra 2019 se je glede na mesec prej povečala medletna rast stanovanjskih posojil. Medletna rast potrošniških posojil se je nekoliko znižala, vendar je ostala visoka. Povečala se je tudi medletna rast posojil podjetjem. Na strani virov so se poleg vlog gospodinjstev povečali izdani dolžniški vrednostni papirji. Kakovost kreditnega portfelja se nadalje izboljšuje. Dobiček bank je do novembra 2019 že presegel dobiček bank v letu 2018. Bilančna vsota bančnega sistema se še naprej povečuje, novembra je bila medletna rast s 6,2% najvišja po krizi.

Publikacija je na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije.

Lep pozdrav,

BANKA SLOVENIJE
Evrosistem
Odnosi z javnostmi
E-naslov: pr@bsi.si
Internetni naslov: http://www.bsi.si

9. 1. 2020

Avtor

Administrator