Splošno

Preurejamo grajski park

 Foto: MOV

Velenje, 10. januar 2020 – Mestna občina Velenje je v okviru evropskega projekta HIstorical CAstle ParkS (v nadaljevanju HICAPS) pričela z obnovo parka Velenjskega gradu. Prva faza prenove je skoraj zaključena. Spodnji del parka bo zasijal v novi preobleki predvidoma konec marca 2020, ko bodo zaključena vsa zasaditvena dela.

V okviru projekta HICAPS smo na Velenjskem gradu že skoraj zaključili z investicijo v spodnjem ravninskem delu parka. Izvedli smo sanacijo in pozidavo opornega zidu z novo ograjo, uredili pohodno pot, namestili novo urbano opremo in deloma že izvedli zasaditev. Postavili smo dva tipna zemljevida, ki ju bodo lahko uporabljali tudi slepi in slabovidni.

Izdelali bomo lokalni akcijski načrt o zgodovinskih, socialnih in gospodarskih vidikih razvoja in upravljanja s kulturno dediščino, ki bo vključeval tudi načrtovanje nadaljnje prenove okolice Velenjskega gradu z ureditvijo zgornjega dela parka in postavitvijo paviljona.

Projekt HICAPS je sofinanciran s strani evropskega programa Srednja Evropa in se osredotoča na naravno kulturno dediščino v bližini grajskih poslopij, dvorcev in vil. V preteklosti so omenjene objekte obkrožali lepo urejeni in negovani parki, ki pa so se – kot ogledalo sprememb v času in družbi – tudi zelo spreminjali. Danes so večinoma bleda senca nekdanjega blišča, predvsem zaradi pomanjkanja razumevanja in potreb sodobnega časa. Nekoč lepo urejeni parki so se spremenili v prostore, katerih primarna funkcija ni uživanje v zelenju, tišini in zvokih narave. Ponekod so popolnoma spremenili svojo funkcijo in se preobrazili, npr. v parkirišča. Cilj projekta je, da s pomočjo različnih aktivnosti dvignemo stopnjo osveščenosti pristojnih institucij in splošne javnosti o pomenu obnove in ohranjanja teh površin.

Zaključno konferenco projekta HICAPS bomo organizirali v mesecu maju v Velenju. Na njej bomo med drugim predstavili rezultate in zaključke tri leta trajajočega projekta.

Vse zainteresirane vabimo, da obiščejo spletno stran projekta (http://interreg-central.eu/HICAPS) ali spremljajo Facebook stran HICAPS, kjer je objavljenih več informacij o projektu in njegovih rezultatih.

Prilagamo tudi fotografiji prenove.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana

T: 03 8961 700

10. 1. 2020

Avtor

Administrator