Finance

Sporočilo za javnost – SID banka podpisala sporazum o kombiniranem financiranju (blending -financiranje nepovratnih sredstev s povratnimi viri financiranja) na področju prometnega sektorja

SID banka je z Evropsko unijo podpisala administrativni sporazum o kombiniranem financiranju na področju Instrumenta za povezovanje Evrope v prometnem sektorju

 

S podpisom sporazuma je SID – slovenska izvozna in razvojna banka postala izvajalski partner Evropske komisije pri izvajanju Instrumenta za povezovanje Evrope v okviru razpisa “IPE 2019 Blending”, ki je bil objavljen 15. novembra 2019.

Objavljeni razpis predstavlja nov pristop k spodbujanju sodelovanja med vlagatelji zasebnega sektorja ter finančnimi institucijami, v projektih, ki prispevajo k okoljski trajnosti in učinkovitosti prometnega sektorja v Evropi. Za uspešno podporo projekta s strani Evropske unije je potrebno zagotoviti kombinirano financiranje (“blending”) nepovratnih sredstev iz proračuna Evropske unije s povratnim viri financiranja. Nov sistem podpore Evropske unije za izvedbo projektov se napoveduje kot prevladujoč v okviru naslednje finančne perspektive, ki na takšen način tudi spodbuja prehod iz nepovratnih v povratne vire financiranja.

V tem procesu imajo ključno vlogo izvajalski partnerji, katerim s sporazumom Evropska Komisija prenese del pooblastil v izvajalskem procesu. To so Evropska investicijska banka in nacionalne razvojne banke. Med njimi je izvajalski partner za Slovenijo SID banka, ki bo pregledala prijavljene projekte in presodila njihovo skladnost in upravičenost, zagotovila ustrezno financiranje, ter projekte predložila v končno odobritev Evropski komisiji.

Pozivamo potencialne investitorje na področju mobilnosti, da preverijo možnosti financiranja svojih projektov in pridobitve povratnih sredstev na SID banki (opif@sid.si).

 

###

 

 

Dodatne informacije

 

Saša Podpeskar

Direktorica oddelka za marketing in odnose z javnostmi

sasa.podpeskar@sid.si

( 01/ 2007 264

10. 1. 2020

Avtor

Administrator