Splošno

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

 

Podjetja si izposojajo več denarja

Rast posojil nebančnemu sektorju se je novembra 2019 po podatkih Banke Slovenije povečala na 6,0 % medletno. Po nekaj letih negativne ali šibke rasti posojilne dejavnosti podjetjem je bila ta novembra večja (pri 6,6 %), skupaj pa se je vrednost posojil v 11-ih mesecih 2019 povečala za 670 mio EUR. Posojila gospodinjstvom so se povečala za 612 mio EUR. Stanovanjska posojila so bila novembra višja za 5,8 % (45 mio EUR več kot oktobra 2019), potrošniška pa za 10,3 % (zmanjšanje za 15 mio EUR glede naoktober 2019). Sklep o omejitvah pri posojilni dejavnosti je tako pričakovano bolj omejil potrošniška posojila, medtem ko na stanovanjska ni bistveno vplival. Banka Slovenije sicer pravilno navaja, da je težko še podati celovite zaključke, saj so se banke in komitenti obnašali nekoliko netipično pred uvedbo ukrepa (večji naval) in po ukrepu (manjše povpraševanje), obstaja tudi zamik med uvedbo in črpanjem posojil (statistika spremlja zadnje), prav tako je bil prisoten učinek sezone in praznikov (večje število teh v novembru 2019 glede nanovember 2018). Zanimivo je tudi, da se je rast posojil tujcem precej povečala (+25 %), kar je verjetno posledica intenzivnejšega posojanja slovenskih bank poslovnim komitentom v tujini. V absolutnem znesku je izpostavljenost do tujih komitentov še vedno nizka, pri 1 mrd EUR, medtem ko vrednost vseh posojil znaša 23,6 mrd EUR. Pri tej rasti imajo vlogo tudi zaveze Evropske komisije, ki za NLB zdaj več ne veljajo. Vloge gospodinjstev so bile novembra 2019 večje za 7,6 %, vloge podjetij so bile višje za 2,4 %.Toje verjetno posledica tako večjih investicij kot tudi izplačil dobička.

Gradbeništvo v območju evra z visokimi pričakovanji v 2020

Razpoloženje gradbenega sektorja v območju evra se je decembra izboljšalo na najvišjo vrednost v zadnjih 8 mesecih, in sicer predvsem zaradi Nemčije in Francije, medtem ko je se v Italiji aktivnost znižala. Na podsektorski ravni je bila rast predvsem posledica večanja stanovanjske gradnje in rahle rasti del pri poslovnih objektih, medtem ko se je vrednost del pri infrastrukturnih projektih (gradbeno-inženirski objekti) znižala. Nova naročila so se ob koncu leta močno povečala, kar pomeni, da lahko tudi v 2020 pričakujemo dobro leto za gradbeni sektor.

Semafor napovedi

Kazalnik

Zadnja (predhodna) sprememba

Ciljna sprememba (ocena Analitika GZS)

Stopnja negotovosti ocene (1=nizka, 5=zelo visoka)

Kitajski BDP v zadnjem četrtletju 2019

6,0 %

5,9 %

1

Kitajska industrijska proizvodnja v decembru 2019

6,2 %

4,9 %

2

Rast bruto plač zaposlenih v Sloveniji pri pravnih osebah,november 2019

3,9 %

4,2 %

3

Več si preberite na povezavi.

mag. Tajda Pelicon

Vodja za strateško komuniciranje

Gospodarska zbornica Slovenije

Služba za strateško komuniciranje in marketing

Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana

t: 01 5898 136 m: 041 397 194

e:tajda.pelicon@gzs.siw:www.gzs.si

13. 1. 2020

Avtor

Administrator