Rast posojil nebančnemu sektorju se je novembra 2019 po podatkih Banke Slovenije povečala na 6,0 % medletno. Po nekaj letih negativne ali šibke rasti posojilne dejavnosti podjetjem je bila ta novembra večja (pri 6,6 %), skupaj pa se je vrednost posojil v 11-ih mesecih 2019 povečala za 670 mio EUR. Posojila gospodinjstvom so se povečala za 612 mio EUR. Stanovanjska posojila so bila novembra višja za 5,8 % (45 mio EUR več kot oktobra 2019), potrošniška pa za 10,3 % (zmanjšanje za 15 mio EUR glede na oktober 2019). Sklep o omejitvah pri posojilni dejavnosti je tako pričakovano bolj omejil potrošniška posojila, medtem ko na stanovanjska ni bistveno vplival.

Banka Slovenije sicer pravilno navaja, da je težko še podati celovite zaključke, saj so se banke in komitenti obnašali nekoliko netipično pred uvedbo ukrepa (večji naval) in po ukrepu (manjše povpraševanje), obstaja tudi zamik med uvedbo in črpanjem posojil (statistika spremlja zadnje), prav tako je bil prisoten učinek sezone in praznikov (večje število teh v novembru 2019 glede na november 2018). Zanimivo je tudi, da se je rast posojil tujcem precej povečala (+25 %), kar je verjetno posledica intenzivnejšega posojanja slovenskih bank poslovnim komitentom v tujini. V absolutnem znesku je  izpostavljenost do tujih komitentov še vedno nizka, pri 1 mrd EUR, medtem ko vrednost vseh posojil znaša 23,6 mrd EUR. Pri tej rasti imajo vlogo tudi zaveze Evropske komisije, ki za NLB zdaj več ne veljajo. Vloge gospodinjstev so bile novembra 2019 večje za 7,6 %, vloge podjetij so bile višje za 2,4 %. To je verjetno posledica tako večjih investicij kot tudi izplačil dobička.

V prvih devetih mesecih so banke poslovale relativno dobro, saj so svoj bruto dohodek (t.j. zaslužek pred operativnimi stroški, davki in spremembo oslabitev in rezervacij) povečale za 11 %, kar je bilo pretežno posledica rasti neobrestnih prihodkov (+100 mio EUR), medtem ko je rast obrestnih prihodkov znašala 15 mio EUR. Tekma v posojilni dejavnosti med bankami tako sili banke, da so konkurenčne pri obrestni meri, svoj fokus pa so prenesle predvsem na spremljevalne produkte pri posojilih in varčevanju, ki jim nudijo višje marže.

Gradbeništvo v območju evra z visokimi pričakovanji v 2020
Razpoloženje gradbenega sektorja v območju evra se je decembra izboljšalo na najvišjo vrednost v zadnjih 8 mesecih, in sicer predvsem zaradi Nemčije in Francije, medtem ko je se v Italiji aktivnost znižala. Na podsektorski ravni je bila rast predvsem posledica večanja stanovanjske gradnje in rahle rasti del pri poslovnih objektih, medtem ko se je vrednost del pri infrastrukturnih projektih (gradbeno-inženirski objekti) znižala. Nova naročila so se ob koncu leta močno povečala, kar pomeni, da lahko tudi v 2020 pričakujemo dobro leto za gradbeni sektor.

Več si preberite na povezavi.

GZS