Vabimo vas, da se udeležite treh seminarjev in delavnic z naslovom Vodenje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetja ter opravite izpit in tako pridobite certifikat! Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ima že 80 slovenskih  strokovnjakov in managerjev. Na seminarjih sodelujejo tudi predavatelji iz prakse in Horus nagrajenci. Pridružite se jim tudi vi!

Zakaj družbena odgovornost in trajnostni razvoj?
Družbena odgovornost podjetij prinaša konkurenčno prednost in pomeni, da se morajo podjetja zavedati svojih vplivov na skupnost in okolje ter o tem poročati, ne samo z ekonomskimi, ampak tudi z okoljskimi in družbenimi kazalci. Od leta 2017 dalje morajo velika podjetja v EU, tudi v Sloveniji, v svojih letnih poročilih poročati še o nefinančnih vidikih poslovanja. Družbena odgovornost je orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je že leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov  v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Zato vas vabimo, da se o tem področju dodatno izobrazite z znanji za učinkovito vodenje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v majhnih, srednje velikih in velikih podjetjih ter organizacijah. Z vključitvijo v program treh seminarjev boste pridobili številne kompetence in certifikat.

Koristi DOP in TR za podjetje, organizacijo:
– Večji ugled in dobiček podjetja, organizacije
– Večja produktivnost in inovativnost zaposlenih, manj absentizma in fluktuacije
– Lažje pridobivanje novega kadra, novih poslovnih partnerstev, poslov
– Boljše sodelovanje z lokalno skupnostjo, dobavitelji
– Večji ugled podjetja v skupnosti, vzajemno sodelovanje s skupnostjo
– Več medijskih objav, boljša prepoznavnost podjetja …

Kdo naj se udeleži izobraževanja? Vabimo predvsem:
– Direktorje in vodje oddelkov podjetij vseh velikosti, ki želite uvesti strategijo TR in DOP v svoje poslovanje in/ali vzpostaviti mesto vodje ali koordinatorja za DOP v podjetju,
– Koordinatorje in strokovno osebje za DOP v velikih podjetjih, ki želite nadgraditi svoja znanja in jih uskladiti z aktualnimi novostmi in novo zakonodajo ter se pripraviti na obvezno poročanje o nefinančnih kazalcih poslovanja še v tem letu.
– Vse, tudi mlade, ki želite pridobiti Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (v nadaljevanju Certifikat VDOTR) ter tako izboljšati svoje kompetence za obstoječe ali prihodnje delovno mesto.

Ključne vsebine:
1. ABC o družbeni odgovornosti podjetja in trajnostnem razvoju
2. Družbena odgovornost se začne z osebnim blagostanjem
3. Ključna področja družbene odgovornosti podjetja
4. Strateško načrtovanje in poročanje o družbeni odgovornosti podjetja, dobre prakse
5. Izpit

Kompetence, ki jih boste pridobili:
• Kako okrepiti lastno suverenost in blagostanje, da lahko uspešneje prevzamemo svoj del osebne in družbene odgovornosti.
• Kako pripraviti politiko in strategijo TR in DOP v vašem podjetju.
• Kako pripraviti poročilo o DOP aktivnostih v vašem podjetju in pri tem vključiti nefinančne kazalnike v skladu z aktualno zakonodajo in najnovejšimi standardi.
• Kako sodelovati z različnimi deležniki in jih vključiti v aktivnosti DOP vašega podjetja.
• DOP mreže in dobre prakse uspešnih podjetij na področju DOP.
• Aktualna zakonodaja, dokumenti in standardi, usmeritve EU ter Slovenije na področju TR in DOP.

Termini in lokacije:
Maribor – januar: 17., 21. in 23. januar 2020 + podelitev 29.1.2020
Ljubljana – marec: 10., 13. in 19. marec  2020 + podelitev 25.3.2020
Maribor – maj: 11., 14. in 18. maj 2020 + podelitev 22.5.2020
Ljubljana – julij: 1., 3. in 6. julij 2020 + podelitev 10.7.2020
Maribor – oktober: 6., 8. in 12. oktober 2020 + podelitev 16.10.2020
Ljubljana – november: 12., 17., in 20.11.2020 + podelitev 24.11.2020

Oglejte si program izobraževanja na www.irdo.si in se prijavite čim prej!

Več informacij in prijave. Izpolnite prijavni obrazec v prilogi in nam ga pošljite na naslov info@irdo.si. Število udeležencev je omejeno! Veselimo se sodelovanja z vami. Več o Horus – Slovenski nagradi za družbeno odgovornost najdete na www.horus.si.

INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI