Splošno

Vabilo na Okroglo mizo ZDSS: Pravice plačnikov davkov v Sloveniji

V imenu Zbornice davčnih svetovalcev vas vse plačnike davkov v Republiki Sloveniji vabimo na Okroglo mizo na temo: Pravice plačnikov davkov v Sloveniji

Kdaj: sreda, 5. 2. 2020 ob 12.00 – 15.00
Kje: GZS, dvorana A, 1. nadstropje poslovne stavbe GZS, Dimičeva 13, Ljubljana
Organizator: Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije 

Vsebinski poudarki:

  • Ali RS zagotavlja pravno varnost davčnih zavezancev v zadostni meri in kako daleč smo oddaljeni od EU povprečja?
  • Pomen KODEKSA DAVKOPLAČEVALSKIH PRAVIC in inštituta VARUHA DAVKOPLAČEVALSKIH PRAVIC.
  • Na Okroglo mizo so kot aktivne govorce povabili predstavnike Ministrstva za finance, sodišč, izobraževalnih inštitucij (Pravo in uprava), gospodarstva, računovodskih, pravnih in davčno-svetovalnih organizacij.
    Več o vsebini dogodka na www.davki.org 

Udeležba je brezplačna.
Vsak prisoten lahko prispeva k odmevnosti dogodka in sooblikovanju sklepov, ki bodo prodrli do odgovornih v državi.

Prijavnica: https://podio.com/webforms/23806560/1721737 

Prosimo Vas, da izpolnite tudi ANKETO o primerih kršitev, ki ste jih bili zaznali v postopkih obdavčenja v RS vi ali pa ste bili udeleženi v postopkih pri vaših strankah in ste zaznali kršitve, po sistematiki pravic, kot so urejene v državah, kjer imajo uvedene Kodeksa pravic plačnikov davkov. Anketo bo ZDSS uporabila zgolj za potrebe analize stanja kršitev pravic plačnikov davkov oz. za potrebe priprave podlaga za spremembo davčne zakonodaje v R Sloveniji.

Povezava na anketo:  https://podio.com/webforms/23777719/1718593

Vljudno vabljeni!

14. 1. 2020

Avtor

Administrator