Splošno

635 voženj s Kameratom lani

Velenje, 16. januar 2020 – V začetku novembra 2018 smo v Mestni občini Velenje kupili električni avtomobil in začeli z izvajanjem projekta Kamerat, ki omogoča starejšim in gibalno oviranim več mobilnosti. S Kameratom upravlja Mladinski center Velenje, vozijo pa ga prostovoljci Udarnika Mladinski center Velenje. Brezplačni prevozi so namenjeni starejšim od 65 let ter gibalno oviranim občankam in občanom Mestne občine Velenje, ki nimajo drugih možnosti prevoza. Lani so opravili vozniki prostovoljci 635 voženj. Med približno devetdesetimi uporabniki storitev je bilo največ voženj opravljenih v Zdravstveni dom Velenje, trgovino, Bolnišnico Topolšica, lekarno, banko, pošto, pokopališče.

S projektom Kamerat smo želeli kvaliteto bivanja občanom, ki te storitve potrebujejo, še izboljšati ter jim olajšati življenje. Pri projektu Kamerat ne gre le za prevoz, ampak je naš cilj, da se vzpostavlja »prijateljstvo« med izvajalci in uporabniki storitev, saj vozniki z veseljem pomagajo in uporabnikom, če želijo, nudijo tudi pomoč pri nošnji težjih predmetov (npr. ob prevozu v trgovino), nudijo oporo ob hoji in poskušajo pot uporabnika čim bolj olajšati. Od tod tudi ime Kamerat (tovariš, prijatelj).

Za lažjo organizacijo prevozov je potrebno vsak prevoz najaviti na telefonski številki 080 15 70 vsaj 3 dni preden je prevoz potreben. Klice sprejemamo od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in ob petkih od 8. do 13. ure. Klicni center smo vzpostavili v Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje. Prevozi se izvajajo ob delavnikih med 7.30 in 15.30 na relaciji Šaleške doline (zdravstveni dom, pokopališče, lekarna, banka, trgovina, Bolnišnica Topolšica …).

Osnovna načela projekta so medgeneracijska solidarnost, spodbujanje aktivnega življenja, povezovanje, sodelovanje, spoštovanje narave in podpiranje prostovoljstva.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša Kočevar
Kabinet župana

T: 03 8961 546

16. 1. 2020

Avtor

Administrator