Finance

Izid publikacije Četrtletna informacija Finančni računi

Spoštovani,

danes je izšla publikacija Banke Slovenije Četrtletna informacija Finančni računi, januar 2020.

Iz vsebine: Finančna sredstva zavarovalnih družb in pokojninskih skladov so konec tretjega četrtletja 2019 znašala 11,3 mrd EUR in so se v zadnjem letu povečala za 769 mio EUR.

Publikacija je na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije.

Lep pozdrav,

BANKA SLOVENIJE
Evrosistem
Odnosi z javnostmi
E-naslov: pr@bsi.si
Internetni naslov: http://www.bsi.si

16. 1. 2020

Avtor

Administrator