Turizem

Tudi v letošnjem letu na avstrijskem trgu intenzivna predstavitev Slovenije kot trajnostne destinacije za 5-zvezdična doživetja

Fotografija iz sejma Ferienmesse Dunaj. Ob županu Bleda Janezu Fajfarju je dolgoletni vodja predstavništva STO na Dunaju Jan Ciglenečki in Žana Marijan, nova vodja predstavništva. Na fotografiji tudi mag. Ksenija Škrilec, veleposlanica RS na Dunaju in mag. Dušan Pšeničnik z VP RS Dunaj. Na desni Tomaž Rogelj, direktor Turizma Bled in Špela Ivančič, STO. Foto: Nino Verdnik

Ljubljana – 17. januarja 2020 Slovenija in slovenski turizem se te dni predstavljata na osrednjem turističnem sejmu Ferienmesse na Dunaju, ki vsako leto beleži izjemen obisk. Poudarek letošnje animacije je na zgodovinskih mestih ter izpostavitvi Bele Krajine in Metlike. Slovenska turistična organizacija (STO) tudi v letu 2020 na tem tradicionalno pomembnem trgu slovenskega turizma nadaljuje z intenzivnimi tržno-komunikacijskimi aktivnostmi. Predstavništvo STO na Avstriji od februarja z novo vodjo.

Avstrija je tradicionalno eden najpomembnejših trgov slovenskega turizma. Po podatkih SURS smo lani iz tega trga od januarja do vključno novembra zabeležili 3,5% rast prihodov in enako število prenočitev kot v enakem obdobju leto prej. Povprečna doba bivanja avstrijskih gostov v Sloveniji je 2,6 dni.

Mag. Maja Pak, direktorica STO izpostavlja: »Avstrija se z več kot 381.000 prihodi in več kot milijon prenočitvami letno uvršča na tretje mesto najpomembnejših emitivnih trgov slovenskega turizma. Slovenija je na tem trgu prepoznavna kot trajnosti zavezana butična, zelena in zdrava destinacija z bogato gastronomsko, wellness, zdraviliško in kulturno ponudbo. Avstrijski gosti našo deželo vse bolj odkrivajo tudi kot destinacijo za aktivni oddih, Slovenijo pa vidijo kot odprto in gostoljubno destinacijo

Mag. Pak izpostavlja tudi številne aktivnosti, ki jih bo STO izvedla na tem trgu v letu 2020: »Tudi v letošnjem letu bomo z vrsto oglaševalskih kampanj, vključitvijo trga v globalno digitalno kampanjo, izvedbo študijskih tur za avstrijske novinarje ter organizatorje potovanj in agente, komuniciranjem na družbenih omrežjih in številnimi drugimi aktivnostmi Avstrijce navduševali k daljšemu in krajšemu oddihu v Sloveniji. Posebno pozornost bomo namenili predstaviti Slovenije kot destinacije za odlična gastronomska doživetja, še posebej v luči Slovenije kot nosilke naziva ERG 2021.«

Aktivnosti STO v sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom in drugimi ključnimi partnerji slovenskega turizma bodo tudi v letošnjem letu na avstrijskem trgu usmerjene v predstavitev Slovenije kot trajnostne destinacije za butična, to je 5-zvezdična doživetja v prvi vrsti širši javnosti. Izvedene bodo oglaševalske kampanje v ključnih tiskanih dnevnikih in t.im. life style revijah med marcem in junijem ter v jesenskem času. Prav tako bosta izvedeni dve oglaševalski kampanji na t.im. infoscreenu dunajske podzemne železnice.

Veliko zanimanje za predstavitev slovenskega turizma na sejmu Ferienmesse na Dunaju

Ob predstavitvi na najpomembnejšem avstrijskem turističnem sejmu Feriennesse, ki pravkar poteka, se bo slovenski turizem pod okriljem STO predstavil na več sejmih in borzah, med drugim v aprilu na sejmu Freizeit v Celovcu in jeseni na specializiranih sejmih Photo&Adventure in Reise Salon. Prav tako bo jeseni potekala predstavitev na dveh večji prireditvah: Aufsteirern v Gradcu in na festivalu oranžnih vin na Dunaju. Za avstrijsko turistično poslovno javnost, turistične agencije in organizatorje potovanj bosta izvedena t.i. roadshowa v Linzu in na Dunaju. STO bo v letu 2020 izvedla tudi več študijskih potovanj v Sloveniji za predstavnike avstrijskih medijev in organizatorje potovanj s posebnim poudarkom na bogati gastronomski in kulturni ponudbi naše dežele. Avstrijski trg bo tudi v letošnjem letu vključen v globalno digitalno kampanjo STOvsebinske tematske kampanje in komunikacijske aktivnosti na družbenih omrežjih.

Več o predstavitvi Slovenije na sejmu Ferienmesse Dunaj, pomenu avstrijskega trga, aktivnostih STO na avstrijskem trgu in potovalnih navadah avstrijskih turistov vam je na voljo v medijskem središču STO na povezavi.

mag. Livija Kovač Kostantinovič
Vodja korporativnega PR

Dimičeva ulica 13
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 589 85 65

E: livija.kovac@slovenia.info
W: www.slovenia.info

20. 1. 2020

Avtor

Administrator