Si predstavljate, da bi imeli podatke o kakovosti zraka dostopne vedno in povsod? Ali pa, da bi vas o prekomerno onesnaženem zraku opozorili kar preko družbenih omrežij? Napravo, ki to omogoča, imamo sedaj tudi v Sloveniji.

Neprestani razvoj naše družbe nas je pripeljal do točke, na kateri se že vsakodnevno srečujemo s posledicami, ki jih ta pušča na okolje. Razprave in debate o trajnostnem razvoju imajo že dolgo brado, pogosto pa pogrešamo konkretne rešitve, ki bodo ponudile merljive rezultate. Da pa smo Slovenci izjemni v inoviranju in reševanju tudi globalnih izzivov, je dokazal slovenski študent, ki je ustvaril posebno napravo za merjenje kakovosti zraka.

Slovenski študent napravo izdelal in preizkusil v praksi
Naprava za merjenje kakovosti zraka predstavlja vzorčni primer za implementacijo trajnostne komponente v razvoj naše družbe. Izdelana rešitev med drugim obsega senzorje trdih delcev v zraku in senzorje temperature ter tehnologije za krmiljenje teh senzorjev, podatke pa pošilja v računalniški oblak. Posebnost naprave je tudi povezava z družbenimi omrežij, kar omogoča, da uporabnike opozarja na nizko kakovost zraka v okolju, ko se uporabnik znajde na področju, kjer naprava opravlja meritve. Naprava je bila razvita s strani študenta Mateja Lorencija in je plod nagrajene magistrske naloge z naslovom »Analiza izdelave in uporabe lastne IOT naprave za merjenje kakovosti zraka« na DOBA Fakulteti. Nagrajeni študent je napravo skonstruiral in tudi izdelal, zanjo razvil programsko opremo ter preizkusil v praksi, s tem pa dokončal magistrski online študijski program Menedžment pametnih mest na Dobi.

Primernost v širšem merilu
Ključna prednost naprave je občutno nižja cena od ostalih tovrstnih naprav, ki so dostopne na prostem trgu. To pomeni, da je primerna tudi za širšo javnost, kot so občine, ki ne razpolagajo z velikimi proračuni, kljub temu pa so motivirane za iskanje trajnostnih rešitev. Z uporabo takšnih naprav bi lahko merili kakovost zraka na širšem območju, ki se občutno poslabša predvsem v zimskih mesecih, kar bi jim omogočalo lažje sprejemanje nadaljnjih odločitev pri snovanju razvojnih načrtov. Podoben potencial imajo številne naprave, kot so na primer naprave za analizo strukture prometa, naprave za merjenje izgub v javnem vodovodnem omrežju in analizo podtalnice.

Trajnostna usmeritev kadrov
Za celovito izboljšanje stanja in usmeritev Slovenije v trajnostni razvoj pa moramo delovati na širšem področju, kar pa zahteva tudi kakovostne in strokovne kadre. Na DOBA Fakulteti, s katere prihaja nagrajeni študent, zagotavljajo, da se vsi študenti v času študija vsaj enkrat srečajo z vsebinami trajnostnega razvoja, sam online študij pa omogoča v virtualnem okolju nenehno izmenjavo znanj in izkušenj med vsemi udeleženimi: med študenti, učitelji, online mentorji, gostujočimi predavatelji ter s pomočjo različnih orodij in družbenih medijev izmenjavo znanja v svetu.

Matej Lorenci, avtor naprave in magistrske naloge z naslovom Analiza izdelave in uporabe lastne IOT naprave za merjenje kakovosti zraka, je za magistrsko nalogo prejel nagrado za najboljšo magistrsko nalogo s potencialom inovacije v letu 2019 na DOBA Fakulteti. Magistrsko nalogo je opravljal pod mentorstvom doc. dr. Tomislava Rozmana.

Foto: Shutterstock

PROPIAR, DRUŽBA ZA STRATEŠKO KOMUNICIRANJE