Finance

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije in dogodek o STANJU PRAVIC plačnikov davkov pri nas, 5.2.2020

Spoštovani predstavniki »četrte veje oblasti pri nas«,

v imenu Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS), torej zbornice z najdaljšo tradicijo na področju izobraževanja davčnih svetovalcev v Sloveniji, mi dovolite, da Vas povabim na dogodek ZDSS (okroglo mizo), ki je povezan z udejanjanjem pravic strank v upravnih postopkih obdavčenja pri nas in drugje.

 

Poslanstvo naše zbornice je določeno v statutu (www.davki.org). Naše delo je povezano s svetovanjem in izvajanjem del, ki so praktično v celoti povezana z izpolnjevanjem davčnih obveznosti, kot jih določa davčna zakonodaja.

 

Primerjalno pravno, so pravice strank v postopkih urejene v t.i. KODEKSIH DAVKOPLAČEVALSKIH PRAVIC (primer:  ” Taxpayer Bill of Rights ” ). Seveda pa imajo demokracije z daljšo zgodovino tudi ali predvsem delujoči organ, ki varuje pravice strank tudi v konkretnih zadevah (VARUH DAVKOPLAČEVALSKIH PRAVIC).

 

Postavlja se več vprašanj. Kaj so pravice plačnikov davkov, kako so zavarovane, predvsem pa se postavlja vprašanje zakaj je slovenski plačnik davkov neprimerljivo slabše obravnavan z vidika servisa države, kot  to velja v urejenih demokracijah.

To pismo Vam pišemo, kot povabilo na okroglo mizo, ki jo bomo naredili v začetku Februarja 2020 (GZS, 5.2.2020 od 12:00-15:00) na temo:

 

»Ali R Slovenija zagotavlja pravno varnost davčnih zavezancev v zadostni meri in kako daleč smo oddaljeni od EU povprečja? Pomen KODEKSA DAVKOPLAČEVALSKIH PRAVIC in inštituta VARUHA DAVKOPLAČEVALSKIH PRAVIC tudi za področje nižanja stopnje sive ekonomije oziroma dviga davčne kulture drugje in pri nas«.

Okrogla miza bo odprla teme, ki so v razvitih demokracijah, z delujočim pravnim sistemom, že standard. Navedene pravice zagotavljajo, da davkoplačevalec uživa v davčnih postopih vse pravice, zagotovljene z Ustavo  in mednarodnimi konvencijami (dostojanstvo, gotovost, zaupnost itd.).

 

 

Že vnaprej se Vam zahvaljujemo za Vašo udeležbo, hkrati pa Vas s tem pismom seznanjamo, da je dogodek (okrogla miza) na strani www.davki.org objavljen tudi na področju »Za medije«

 

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za podporo našim prizadevanjem, v obliki objave novice oz. članka v Vaših medijih.

Mag. Suzana Tokič, članica Upravnega odbora ZDSS, odgovorna za stike z javnostmi 

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije

Tržaška cesta 207

1000 Ljubljana

T: 00386 1 436 69 51

E: info@davki.org

W: www.davki.org

21. 1. 2020

Avtor

Administrator