Splošno

ATA zvezek: pred in po BREXITu

 

ATA zvezek: pred in po BREXITu

 

Kako ravnati, če bomo blago peljali iz Slovenije v Združeno kraljestvo pred BREXITom ter ga ponovno peljali nazaj v Slovenijo po BREXITu?

Če se unijsko blago iz EU-27 v Združeno kraljestvo pripelje pred datumom izstopa in se po tem datumu vrne v EU-27, se lahko za uveljavljanje oprostitve plačila uvozne dajatve ob vrnitvi uporabljajo določbe o vrnjenem blagu v skladu s členom 203 Carinskega zakonika unije (CZU). Gospodarski subjekt mora v  takem primeru zagotoviti dokazila, da je bilo unijsko blago:

  • pripeljano v Združeno kraljestvo pred datumom izstopa in
  • da se vrača v nespremenjenem stanju v EU-27.

Dokaz, da je bilo unijsko blago pripeljano v Združeno kraljestvo pred datumom izstopa, je treba zagotoviti zlasti z ustreznimi prevoznimi listinami, ki jih po potrebi spremljajo drugi dokumenti kot so npr. zakupna pogodba, pro-forma račun, idr.  Carinski organ lahko zahteva tudi dokazilo, da stanje blaga, ki se vrača ni bilo spremenjeno. Vračilo unijskega blaga je treba zaključiti najkasneje v roku treh let od datuma, ko je bilo pripeljano v ZK.

Lahko pa se že pri prenosu blaga iz EU-27 v Združeno kraljestvo pred datumom izstopa uporabi ATA zvezek, ki ga izda zbornica v državi EU. ATA zvezek pred prevozom blaga potrdijo carinski organi v državi izvoza, ob vrnitvi pa carinski organi Združenega kraljestva in države članice Evropske unije. Postopek se mora zaključiti v enoletnem roku veljavnosti ATA zvezka (izjemoma se rok lahko podaljša).

Po BREXITu bo Združeno kraljestvo tretja država, zato bo za začasni uvoz v ZK potreben ATA zvezek.

 Več o carinskih postopkih v zvezi z BREXITom > > >

GZS, Javne listine

PR: GZS

23. 1. 2020

Avtor

Administrator