Ljubljana, 23. 1. 2020 – V torek, 21. januarja 2020, je pod okriljem gibanja Gud vajb potekala novinarska konferenca ob evropskem tednu boja proti raku na materničnem vratu. Šest sodelujočih strokovnjakov je poudarilo, da je to vrsta raka, ki bi jo, ob dovolj visokem odstotku precepljenosti tako žensk kot moških, bilo možno povsem eliminirati, žal pa še vedno v Sloveniji letno na novo zboli približno 120 žensk, približno 40 do 50 pa umre.

Rak materničnega vratu je v 99,9-odstotkih povezan z okužbo s humanimi papilomavirusi (HPV), ki jih je več kot 200 različnih genotipov. Z enim ali dvema izmed njih se vsaj enkrat v življenju okuži vsaj polovica spolno aktivne populacije, je pojasnil doc. dr. Leon Meglič, dr. med., spec. ginek. in porod. iz Ginekološke klinike UKC v Ljubljani. Hkrati je poudaril, da obstaja učinkovita zaščita pred okužbo s HPV in sicer cepljenje, ki ga je priporočljivo opraviti dovolj zgodaj – še pred prvimi spolnimi odnosi oziroma stiki, pri nas je to pri 11., 12. letih. »HPV se namreč ne prenaša izključno preko spolnih odnosov, ampak lahko že z dotiki koža na kožo,« je pojasnil doc. dr. Meglič in povedal, da bi lahko z 80 ali več odstotnim deležem precepljenosti celotne populacije, ne samo žensk, pač pa tudi moških, eliminirali raka materničnega vratu, k čemur stremijo vsi sodelujoči strokovnjaki.

HPV pri manjšem odstotku okuženih žensk namreč povzroči spremembo zdravih celic v rakave, na kar pa vplivajo še drugi dejavniki, ki še niso povsem znani. Z večino okužb z virusi HPV, okoli 70 odstotkov, opravi naš imunski sistem, če gre za dalj časa trajajočo okužbo, pa se lahko razvijejo bolj ali manj nevarne bolezni. Pri manj rizičnih genotipih HPV so pogosta posledica npr. genitalne bradavice, pri visoko rizičnih pa predrakave in rakave spremembe, ki jih odkrivajo s citološkim odvzemom brisa – t. i. PAP testi, nato pa z biopsijo odvzetega tkiva ugotovijo, za kateri tip raka gre in v katerem stadiju je. Ravno od tega je potem odvisno zdravljenje: »Če je rak že zelo napredoval, zdravimo tako kirurško kot z obsevanjem, mikroinvazivni oziroma začetni rak pa dopušča možnosti, da odrežemo samo del materničnega vratu ali pa celega in ženski, če je mlada, pomagamo, da ohrani plodnost. Poudariti moram, da imajo na družbo večji vpliv predrakave spremembe, ki doletijo tudi mlada dekleta, v tem primeru moramo pogosto odstraniti del materničnega vratu, kar lahko pozneje predstavlja resne težave za donositev, v nosečnosti pa lahko vodi tudi v prezgodnji porod,« je posvaril doc. dr. Meglič, ki je hkrati dodal, da je okužba s HPV povezana s številnimi raki, na primer z rakom penisa, zadnjika in žrela, ki so prisotni tudi pri moški populaciji, zato doc. dr. Meglič zelo spodbuja tudi cepljenje dečkov.

Doc. dr. Meglič je pojasnil, da od okužbe z virusi HPV do pojava bolezni minejo leta in tudi desetletja, do same okužbe pa pride najpogosteje v mladosti, ko smo »spolno glede številčnosti partnerjev najpogosteje najbolj aktivni. Približno 70 odstotkov spolno aktivnih žensk in moških se okuži s HPV do 30. leta. Po 30. letu začne okuženost padati, pri ženskah očitno imunski sistem zelo dobro deluje in se okuženost ustavi nekje pri približno 10 odstotkih od prvotnih 70 odstotkov. Moški pa ostanejo visoko okuženi, nekje pri 70 odstotkov, praktično celo življenje, saj imajo tozadevno drugačen imunski odziv.« Do pojavnosti predrakavih obolenj materničnega vratu pride najpogosteje med 25. in 45. letom starosti, pojavnost rakastih obolenj materničnega vratu pa nekoliko kasneje, vendar ne izključno, saj lahko za rakom materničnega vratu zbolijo tudi mlade ženske.

Nekatere občine krijejo stroške cepljenja dečkov
Žalostne zgodbe žensk, ki se bojujejo z rakom materničnega vratu (ki je, za razliko od številnih drugih rakov, ki pogosteje prizadenejo starejše ljudi, v skoraj polovici primerov odkrit pri ženskah med 35. in 55. letom starosti) je mogoče preprečiti, si je enotna stroka. Doc. dr. Meglič je povedal, da je možno raka materničnega vratu popolnoma eliminirati: »Na najboljši poti je Avstralija, ki ima izjemno visoko precepljenost celotne populacije, saj cepijo tudi dečke. Na dobri poti je tudi Slovenija, če bo šel trend cepljenja deklic in dečkov navzgor ter če bomo nadaljevali s preventivnimi programi, kot je ZORA.«

Prav cepljenje proti HPV je, v kombinaciji s presejalnimi testi, eden najbolj učinkovitih ukrepov za preprečevanje okužb s HPV in njenih posledic. Od šolskega leta 2009/10 dalje se proti okužbi s HPV, ki je ena izmed najpogostejših spolno prenosljivih okužb, v Sloveniji po programu cepljenja izvaja priporočljivo cepljenje ob sistematskem pregledu pri deklicah, ki obiskujejo 6. razred osnovne šole, krito pa je iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. »Eden izmed razlogov za tako zgodnje cepljenje je to, da je v starosti med devetim in dvanajstim letom imunološki odziv na cepivo najboljši, drugi razlog pa to, da tako zgodaj deklice predvidoma še nimajo spolnih odnosov,« je pojasnila Miroslava Cajnkar Kac, dr. med., spec. šolske medicine v ambulanti s koncesijo v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec.

Prav na Koroškem imajo že vsa leta, odkar se izvaja cepljenje proti HPV, najvišje odstotke precepljenosti deklic glede na slovensko povprečje – 80 odstotkov in več, kar doktor Cajnar Kac pripisuje temu, da gre za majhno regijo, kjer so ljudje med sabo zelo povezani in delujejo bolj kot družina, hkrati pa zelo tesno sodelujejo tudi strokovnjaki med seboj in s širšo skupnostjo. »Staršem je potrebno predstaviti, kaj zamujajo in kakšne prednosti ima cepljenje,« je poudarila in povedala, da že četrto šolsko leto cepijo tudi dečke. »Zadovoljni smo, da so v Koroških občinah Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Mislinja in Slovenj Gradec slišali strokovna priporočila in z občinskimi sredstvi omogočili v celoti ali vsaj delno brezplačno cepljenje dečkov ob sistematskem pregledu v 6. razredu osnovne šole.« Sledijo torej priporočilom Evropskega parlamenta, ki je aprila 2018 podal poslanico s pobudo članicam EU, da bi cepili tudi dečke: »Ko bomo cepili dečke, bomo veliko lažje dosegli kolektivno imunost in zmanjšali incidenco vseh vrst obolenj, ki jih povzročajo virusi HPV.« Pomemben poudarek pri cepljenju proti HPV je namreč tudi to, da je to še vedno edino cepljenje v Republiki Sloveniji, ki ga zavarovalnica plača le dekletom, ne pa tudi dečkom.

Cepljenje proti virusom HPV je varno in učinkovito
Od leta 2015 dalje je brezplačno cepljenje, plačano iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, omogočeno tudi t. i. zamudnicam. »S tem terminom poimenujemo dekleta, ki so rojena leta 1998 ali kasneje in se iz takšnih ali drugačnih razlogov še niso cepila,« je pojasnila Mojca Miholič, dr. med., spec. druž. med. iz Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani, kjer ne cepijo zgolj zamudnic, pač pa tudi samoplačnike – tako dekleta kot fante. »Ko smo izvedeli, da tudi zamudnicam osnovno zdravstveno zavarovanje krije cepljenje proti HPV, smo lani v našem zdravstvenem domu organizirali štiri cepilne dni in ocenjujemo jih kot uspešne, saj smo cepili 420 deklet in 38 fantov. Od teh 420 študentk je bilo približno 60 odstotkov zamudnic, ostalo pa so bile samoplačnice. Opazili pa smo, da z vsakim naslednjim cepilnim dnem raste zanimanje, čeprav je delež moških še vedno manj kot 9-odstoten.«

Doktor Miholič je pojasnila, da strmo narašča ozaveščenost glede okužb s HPV predvsem pri najbolj spolno aktivni populaciji, poznih adolescentih in študentih, kar vpliva na to, da se zamudnice in tudi samoplačnice ter samoplačniki odločajo za cepljenje. Tudi sami delujejo na področju ozaveščanja, saj so se povezali z različnimi deležniki: »Novico o cepilnih dneh so nam pomagali razširiti mediji, študentske organizacije, člani projekta VIRUS in pa sami študenti, ki cepilne dni promovirajo na svojih fakultetah in drugi.«

Stroka spodbuja, da se cepijo tudi starejše ženske in moški, je pa cepivo najbolj učinkovito pred začetkom spolne aktivnosti, torej pred možno izpostavitvijo okužbi s HPV, saj že prisotnih okužb ali njihovih zapletov cepljenje ne zdravi. Veronika Testen, dr. med., spec. ginek. in porod., iz Zdravstvenega doma Novo mesto, kjer so bili med prvimi, ki so lani začeli s cepljenjem pacientk, ko so dobili šifre za cepljenje zamudnic, je poudarila, da je za to ključnega pomena ozaveščanje in sodelovanje različnih strokovnjakov. Sama zato že dve leti sodeluje s šolskimi zdravnicami na področju preventive preko predavanj za starše v 6. razredu osnovne šole, nevarnosti okužbe in možnost zaščite s cepljenjem proti HPV pa predstavi tudi svojim pacientkam.

»Na predavanjih za starše po navadi najprej osnovne informacije o HPV podajo šolske zdravnice, sama pa se vključim bolj kot nekdo iz prakse, ki vidi posledice okužbe. Razložim, kaj pomenijo genitalne bradavice, pokažem fotografije bradavic, rakavih ter predrakavih sprememb in moram reči, da so starši pogosto presenečeni, ko vidijo, kaj vse HPV povzroča,« je povedala doktor Testen. Na predavanjih staršem odgovorijo glede pomislekov in skrbi, ki jih imajo pred cepljenjem, ter argumentirano predstavijo prednosti cepljenja proti HPV. Verjame, da bodo ob tesnem sodelovanju vseh vpletenih tudi v njihovi regiji počasi dosegli visok odstotek precepljenosti deklic, zamudnic in tudi samoplačnic.

Slovenija spada med evropske države z najmanjšim bremenom raka materničnega vratu
»Mednarodna agencija za raziskovanje raka pri Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO) je cepljenje proti HPV in presejalne teste prepoznala kot dve ključni aktivnosti, s katerimi lahko pomembno zmanjšamo breme raka, zato ju je vključila v Evropski kodeks proti raku, pri nastanku katerega je od vsega začetka sodelovala tudi Zveza slovenskih društev za boj proti raku,« je pojasnila predstavnica Zveze slovenskih društev za boj proti raku, Mojca Florjančič, viš. m. s., univ. dipl. org. Ker sta oba ukrepa izjemno učinkovita in varna, je SZO leta 2018 pozvala k eliminaciji raka materničnega vratu kot javnozdravstvenega problema. Gospa Florjančič je povedala, da bo eliminacijo možno doseči »le s kombinacijo cepljenja proti HPV, presejanja za raka materničnega vratu in zdravljenja sprememb materničnega vratu, pri čemer smo v Sloveniji precej učinkoviti, saj smo pred leti spadali med evropske države z največjim bremenom raka materničnega vratu, danes pa smo med tistimi z najmanjšim bremenom, za kar je zaslužen tudi program ZORA.« Da bomo v Sloveniji dosegli eliminacijo raka materničnega vratu, moramo vzdrževati najmanj 70 odstotno 3-letno pregledanost, 90-odstotno zdravljenje ugotovljenih predrakavih sprememb materničnega vratu in doseči 90-odstotno precepljenost deklic proti HPV, je poudarila ga. Florjančič.

»Rak materničnega vratu je eden redkih rakov, ki ga znamo in zmoremo preprečiti, in, ker imamo v Sloveniji na voljo oba preventivna ukrepa, v imenu Zveze slovenskih društev za boj proti raku pozivamo vse slovenske ženske, da se v starosti med 20 in 64 let redno udeležujejo presejanja pri osebnem ginekologu v okviru programa ZORA in starše, da se odločijo za cepljenje otrok po nacionalnem programu cepljenja. To sta ukrepa, ki rešujeta življenja,« je še poudarila.

Ogroženi so tudi moški
Če nam gre v Sloveniji precej dobro na področju ozaveščanja, preprečevanja in zdravljenja raka materničnega vratu, pa je še zelo veliko potrebno narediti za to, da se bo s potencialnimi posledicami okužbe s HPV borilo manj moških. Na področju ozaveščanja deluje zadnji sogovornik, Jaka Šikonja, študent medicine in član ter bivši vodja projekta VIRUS. Projekt VIRUS je vzgojno-izobraževalni in zdravstveno-preventivni program, ki deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije in ga prostovoljno vodijo študentje medicine, ki izvajajo različne delavnice vrstniškega izobraževanja na temo zdrave in varne spolnosti.

»Mlade izobražujemo, kaj spolnost sploh je, kako se je dobro zaščititi, kakšna so tveganja in podobno. Vse to pa je potrebno predstaviti v kontekstu, kjer ne strašimo. Mladim predstavimo spolnost na način, da je možno v njej uživati in da predstavlja ključen del uspešne partnerske zveze, a vendar se je potrebno o spolnosti odkrito pogovarjati, še posebej s partnerjem. Poudarjamo pomen uporabe kondoma, ki pa žal ni zanesljiva zaščita pred virusi HPV, ki se lahko prenesejo tudi preko delov kože, ki jih kondom ne zaščiti. Zato predstavimo tudi cepljenje proti okužbam s HPV,« je dodal Šikonja.

Velik napredek v zgolj dvajsetih letih
Po vprašanju iz publike je doc. dr. Meglič pojasnil, da smo v Sloveniji v približno dvajsetih letih napredovali od skupine evropskih držav z največjim bremenom raka materničnega vratu do ene izmed držav z najmanjšim bremenom raka na materničnem vratu: »Takrat smo govorili o nekje 23 do 26 novih primerov odkritega raka materničnega vratu na 100.000 žensk, v letu 2017 pa smo imeli incidenco oziroma pojavnost raka na materničnem vratu pri manj kot petih na 100.000 žensk. Smo zgled številnim tudi zelo razvitim državam, saj je to res velik uspeh!«

Med vprašanji iz publike je bilo tudi poizvedovanje, ali je v načrtu širitev priporočljivega cepljenja tudi za dečke in sodelujoči so povedali, da upajo, da bo kmalu sprejet NIJZ-jev predlog širitve Programa cepljenja z vključitvijo cepljenja proti HPV tudi za dečke, ki ga je NIJZ na Zdravstveni svet naslovil že lani. Po potrditvi predloga in zagotovitvi finančnih sredstev bo torej tudi za dečke na voljo cepljenje proti HPV na stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja, tako kot že poteka pri deklicah.

Celoten posnetek novinarske konference si je mogoče ogledati na povezavi.

Dodatne informacije: Števec novih primerov raka materničnega vratu / Evropski kodeks proti raku, 12 nasvetov proti raku / Graf Precepljenost deklic 6. razredov osnovne šole, Slovenija, šolska leta 2013/14 – 2017/18

FABULATORIJ, SVETOVANJE IN DOŽIVLJAJSKI MARKETING