Priznavanje okoljskih in etičnih kazalcev
Corporate Knights je že sedmo leto zapored Schneider Electric uvrstil na seznam 100 najbolj trajnostnih korporacij na svetu, na katerem je skupno zasedel 29. mesto in prvo mesto v svoji kategoriji. Za sestavo seznama 100 najboljših je bilo ocenjenih več kot 7500 podjetij na podlagi 21 ključnih kazalnikov uspešnosti, ki zajemajo vse od upravljanja virov, upravljanja z zaposlenimi, finančnega upravljanja, čistih prihodkov in uspešnosti dobaviteljev.

Nekaj dosežkov na področju Schneiderjevega vpliva na trajnost v tretjem četrtletju 2019:
– Pomagal je strankam prihraniti 88 milijonov metričnih ton CO2
– 8,8 % boljša CO2 učinkovitost v prevozu
– 45 % trajnostne porabe energije na svetovni ravni
– S krožnimi ponudbami smo se izognili porabi več kot 77.000 ton primarnih surovin.

Schneider Electric se že deveto leto zapored nahaja na »seznamu A« Projekta objave podatkov o izpustu ogljika – poleg le še 179 podjetij. Postopek objave in ocenjevanja Projekta objave podatkov o izpustu ogljika velja za zlati standard korporativne ekološke transparentnosti in referenčni vir informacij o trajnosti za stranke in vlagatelje. Schneider Electric je bil prepoznan po svojih prizadevanjih za zmanjšanje emisij, zmanjšanje podnebnih tveganj in prispevanje k razvoju nizkoogljičnega gospodarstva.

Schneider Electric je presegel lastne cilje glede trajnosti
Oba seznama sta priznala Schneiderjevo zavezanost k trajnosti, ocenjeno na podlagi  Schneiderjevega vpliva na trajnost (SUO). SUO objavlja četrtletno in je pomemben vir informacij za vlagatelje, saj ocenjuje napredek podjetja v smeri izpolnjevanja ambicioznih zavez trajnosti glede na 21 ključnih kazalnikov uspešnosti na področju podnebja, krožnega gospodarstva, zdravja in pravičnosti, etike in razvoja. Svoje prenovljene in posodobljene cilje za obdobje od 2018 do 2020 je podjetje do konca leta 2019 povečalo za devet kazalnikov.

»Podnebna kriza in z njo povezano obvladovanje gospodarskih tveganj sta največja izziva naše generacije. Moramo premisliti o načinu, na katerega živimo z energijo, gradimo zgradbe, industrijo in mesta ter uporabiti tehnologijo, da se napotimo po drugi poti, proti svetu brez ogljika. Gre za ključne težave, ki bi jim bilo treba nameniti visoko prioriteto na letošnjem Svetovnem gospodarskem forumu,« je komentiral generalni direktor in predsednik Schneider Electrica Pascal Tricoire. »Zavzetost Schneider Electrica za ogljično nevtralnost je vtkana v naše poslovne odločitve in upravljanje. Vendar pa moramo vsi narediti več in hitreje. Dejstvo, da sta Projekt objave podatkov kot tudi Corporate Knights prepoznala naša prizadevanja, je zelo pozitiven premik naprej in nam služi kot spodbuda.«

Močan zagon za trajnost v letu 2019
Prizadevanja Schneider Electrica na področju spodbujanja trajnosti in vključenosti so v letu 2019 močno zaživela. Podjetje se je avgusta 2019 pridružilo OECD Koaliciji za vključujočo rast (B4IG), partnerstvu 34 multinacionalnih družb, ki so se zavezale k napredku človekovih pravic, ustvarjanju vključujočih delovnih prostorov in krepitvi vključenosti na ravni svojih poslovnih ekosistemov. Schneider Electric bo uporabil B4IG za okrepitev svoje pobude za Družbene inovacije za reševanje težave energetske revščine, ki trenutno podpira 42 projektov in neposredno koristi več kot 40.000 ljudem.

Schneider Electric je septembra na Podnebnem tednu v New Yorku napovedal, da bo cilj ogljične nevtralnosti v svojem ekosistemu zastavljenem do leta 2030 dosegel pet let prej, torej leta 2025, neto ničelno emisijo bo dosegel do leta 2030 in da bo sodeloval z vsemi dobavitelji, da bi dosegli ogljično nevtralno dobavno verigo do leta 2050. Zgornje odločitve so bile potrjene tudi na konferenci o podnebnih spremembah COP25 decembra v Madridu. Skupina je poudarila svojo zavezanost k povezovanju spodbud več kot 50.000 zaposlenih in skoraj 3000 višjih vodstvenih delavcev k doseganju ciljev na področju trajnosti, da si ambicije – in nagrade – skupine delijo vsi njeni zaposleni.

Prizadevanja Schneider Electric so bila prepoznana tudi na drugih seznamih, vključno s svetovnim indeksom trajnosti Dow Jones, že sedmo leto zapored, indeksom FTSE4GOOD 40 vodilnih podjetij na področju varstva okolja v Evropi, AAA oceno ameriške investicijske družbe MSCI ter je v indeksih Vigeo Eirisa Svetovnih 120, Evropskih 120 in Francoskih 120 uvrščen med najboljša podjetja glede dosežkov na področju korporativne odgovornosti.

KALI D.O.O.

Več informacij