Splošno

Do marca čas za oddajo zahteve za monitoring

 

Mestna občina Koper je pozvala krajanke in krajane krajevne skupnosti Škofije, Dekani in Črni Kal, ki živijo v neposredni bližini gradbišč drugega tira železniške proge Divača – Koper, k oddaji zahteve za monitoring nepremičnin. Prijavo lahko oddajo najkasneje do 1. marca, na sedež svoje krajevne skupnosti. Rok za oddajo zahtevkov je bil podaljšan za več kot pol leta, in sicer na pobudo županove komisije za drugi tir in družbe 2TDK, ki sta želeli prijavo omogočiti tudi tistim, ki so v fazi priprav na gradnjo to možnost zavrnili.

Zahtevo za monitoring lahko vložijo lastniki, imetniki nepremičnin izven petdesetmetrskega vplivnega pasu, med katere sodijo stanovanjski objekti, gospodarska poslopja in drugi kmetijski objekti, vodnjaki, podporni zidovi in druge nepremičnine, ki bi jih lahko gradnja na trasi drugega železniškega tira kakor koli prizadela. Zahtevo lahko oddajo tudi tisti, ki so prvotno, ob pripravah za gradnjo, zavrnili to možnost. Rok je enoten za vse, in sicer 1. marec 2020. Po tem roku novih pobud oziroma zahtevkov ne bo več možno uveljavljati. Tisti, ki bo monitoring (dokumentiranje stanja pred gradnjo) zavrnil, ob morebitni škodi ne bo mogel uveljavljati odškodnine.

Lastnikom objektov, ki se nahajajo znotraj petdesetmetrskega pasu gradbišča, zahteve ni treba oddajati, saj so že zajeti v območje nujnega izvajanja monitoringa.

Vse prejete zahteve bo obravnavala strokovna skupina in se opredelila do tega, ali je podan predlog utemeljen ali ne. Vse prijave, ki bodo prispele na sedeže krajevnih skupnosti Škofije, Dekani in Črni Kal bo prejela županova komisija za projekt drugega tira.

 

Marina Jelen

Višji svetovalec – za odnose z javnostmi

Consulente superiore – relazioni con il pubblico

T: +386 5 6646 466M: +386 51 648 308E: marina.jelen@koper.si

 

Kabinet župana

Gabinetto del sindaco

 

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, SI-6000 Koper – Capodistria

27. 1. 2020

Avtor

Administrator