Na Informativi se danes na skupni stojnici predstavlja šest slovenskih papirnic, ki želijo zainteresiranim mladim in njihovim staršem prikazati možnosti za izobraževanje in zaposlitev. Papirnice v Sloveniji zaposlujejo več kot 1.900 ljudi, od tega se jih je kar 653 zaposlilo v zadnjih treh letih. S tem se je uresničila napoved Združenja papirništva pri Gospodarski zbornici Slovenije, da bo v tem obdobju v domači papirni industriji prišlo do menjave generacij.

Na menjavo generacij se je papirna industrija pripravila tako, da je za bodoče in sedanje zaposlene oblikovala več možnosti izobraževanja. Eno izmed možnosti – triletni poklicni vajeniški program »papirničar«, ki ga izvajajo na Strokovnem izobraževalnem centru v Ljubljani – lahko devetošolci in njihovi starši bolje spoznajo tudi na sejmu Informativa, ki poteka tudi danes na Gospodarskem razstavišču in na katerem se kot zaposlovalec predstavlja slovenska papirna industrija s samostojno stojnico.

Na tak način želijo v GZS – Združenju papirništva bodočim papirničarjem omogočiti neposreden stik s podjetji. Ta je namreč nujno potreben, saj se program »papirničar« pol časa izvaja v šoli, drugo polovico pa z izobraževanjem na delovnem mestu, za kar je pred vpisom potrebna tako imenovana vajeniška pogodba. »Gre za tripartitno sodelovanje med učencem, delodajalcem in šolo, pomembno vlogo pa ima tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki verificira in spremlja podjetja, da so primerno pripravljena za izvajanje vajeništva,« pojasnjuje Petra Prebil Bašin, direktorica Združenja papirništva pri GZS, in dodaja, da »pri nas vajence sprejemajo v vseh šestih slovenskih papirnicah, torej v Goričanah, Količevo Kartonu, Palomi, Radečah Papir Novi, v Papirnici Vevče in v Vipapu Videm Krško.«

Več informacij najdete v priponki.

Foto: Charlotte Steiner/VDP

GZS