Avtomobilizem

PREIZKUŠANJE INOVATIVNIH REŠITEV ZA POLNJENJE ELEKTRIČNIH VOZIL

PROJEKT INCIT-EV

Avtor: Renault Nissan Slovenija, d.o.o.
Foto: Renault

Skupina Renault oznanja uraden začetek projekta INCIT-EV v sodelovanju s še 32 partnerji v Evropi. Namen tega projekta je spodbujanje električne mobilnosti s pomočjo na uporabnike osredotočenega preizkušanja inovativnih tehnologij za polnjenje električnih vozil.

PREIZKUŠANJE SEDMIH PRIMEROV RABE V EVROPI
Projekt INCIT-EV bo trajal 48 mesecev, od januarja 2020 do decembra 2023, razdeljen pa bo v dve glavni fazi. V prvi fazi bodo proučili potrebe in omejitve uporabnikov, aprila 2020 pa bo sledilo ovrednotenje tehnologij polnjenja in njihove vgradnje v infrastrukture. Druga faza bo osredotočena na preizkušanje sedmih tehnologij na izbranih krajih in bo trajala od druge polovice leta 2022 do zaključka projekta.

– Sistem za dinamično indukcijsko polnjenje v urbanem okolju bo v Parizu v Franciji.
– Sistemi za polnjenje z veliko močjo bodo na obrobju Talina v Estoniji.
– Optimizirano dvosmerno »pametno polnjenje« bo v Amsterdamu in Utrechtu na Nizozemskem.
– Sistem za dinamično indukcijsko polnjenje v primestnem okolju in na večjih razdaljah bo v Versaillesu v Franciji.
– Polnilno vozlišče na parkirišču za vozila za skupno uporabo bo na obrobju Torina v Italiji.
– Dvosmerno polnjenje z majhno močjo (tudi za dvokolesna vozila) in statično indukcijsko polnjenje na pasovih rezerviranih za taksije bo na letališču in glavni železniški postaji v Zaragozi v Španiji.

PROJEKT EVROPSKIH RAZSEŽNOSTI JE SPODBUDILA SKUPINA RENAULT
Kot odgovor na potrebo preizkušanja tehnologij polnjenja v dejanskih razmerah – na primer tehnologije za brezstično dinamično polnjenje (CDC, Contactless Dynamic Charging)[1] – in po strukturiranju celotnega ekosistema se je Skupina Renault želela prijaviti na razpis Evropske komisije za nove projekte. Pri tem se je Skupina zavzela za ustanovitev konzorcija. Na to pobudo se je pozitivno odzvalo dvaintrideset vodilnih industrijskih podjetij, univerz, inštitutov, mest, zagonskih podjetij ter malih in srednje velikih podjetij s skupno željo po spodbujanju električne mobilnosti v Evropi s poskusi, ki bodo osredotočeni na uporabnike električnih vozil. Pristop je osredotočen na uporabnike in bo omogočil zgraditi nov ekosistem ter zasnovati tehnologije polnjenja, ki jih bo mogoče enostavno uporabiti za spodbujanje razvoja električne mobilnosti v Evropi.

»Skupina Renault je pionir električne mobilnosti v Evropi in je poznana kot inovativno podjetje, ki skrbi za svoje kupce. Projekt INCIT-EV, ki smo ga spodbudili, je torej velika  predstavitev na uporabnike osredotočenih rešitev za polnjenje v urbanem okolju in na večje razdalje, ki naj bi pomagale pospešiti uvajanje električnih vozil v Evropi,« je dejal Xavier Serrier, projektni vodja za sisteme polnjenja električnih vozil v raziskovalnem oddelku Skupine Renault.

V tem konzorciju je 33 članic iz Estonije, Francije, Italije, Nemčije, Nizozemske, Slovenije, Španije in Turčije: ATOS SPAIN SA, AVERE France, Ayuntamiento de Zaragoza, BIT&BRAIN technologies SL, Bursa Buyuksehir Belediyesi, COLAS SA, Commune de Paris, Comune di TORINO, Eesti Energia Aktsiaselts, ELES d.o.o. Sistemski operater prenosnega elektroenegetskega omrežja, ENEDIS, EUROVIA Management, EV charged B.V., Vedecom Fondation Partenariale MOV’EOTEC, Fondazione LINKS – Leading Innovation & Knowledge for Society, FPT INDUSTRIAL SPA, Fundación CIRCE Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, GREENFLUX Assets B.V., Groupe RENAULT, IDNE0 Technologies SAU, Ingeneria y Técnica del Transporte TRIA SA, Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux, IREN SPA, Pitpoint EV B.V., Politecnico di Torino, PRIMA ELECTRO SPA, Province Noord-Holland MRAE, PSA ID, QI ENERGY ASSESSMENT SL, Red Eléctrica de España S.A.U., Stadwerke Nordeney GMBH, Univerza v Ljubljani, We Drive Solar.

PROJEKT PODPIRA EVROPSKA KOMISIJA
Projekt INCIT-EV je prejel finančna sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in razvoj Obzorje 2020 (Horizon 2020) po sporazumu o odobritvi subvencije številka 875683. Skupina Renault je pobudnica in koordinator okrog projekta INCIT-EV ustvarjenega konzorcija. V tej vlogi Skupina Renault deluje kot posrednik med Evropsko komisijo in parterji konzorcija ter nadzira tehničen razvoj, proračun in načrtovanje.

[1] Tehnologija brezstičnega dinamičnega polnjenja (CDC, Contactless Dynamic Charging), ki jo je leta 2018 razvila Skupina Renault s sodelovanjem VEDECOM, omogoča brezstično polnjenje električnih vozil med vožnjo po cesti, ki ima vgrajeno to tehnologijo.

27. 1. 2020

Avtor

Uredništvo