Splošno

Občina uredila dostavni parkirni mesti na Kosovelovem trgu

Foto: MOK

 

Mestna občina Koper je na pobudo krajevne skupnosti Koper-Center in stanovalcev Kosovelovega trga  uredila ter zarisala dve parkirni mesti za kratkotrajno parkiranje, ki bosta namenjeni dostavi in uporabnikom bližnjih storitev. Gre za prvi korak k ureditvi parkirne problematike in izboljšanja bivalnih pogojev za tamkajšnje prebivalce.

Pobudo za ureditev parkirne problematike so na koprsko občino podali prebivalci Kosovelovega trga, ki se že dalj časa soočajo s parkirno stisko, saj mesta, rezervirana za imetnike dovolilnic, zasedajo naključni obiskovalci, uporabniki storitev v neposredni bližini.

Občina se je na njihovo prošnjo odzvala ter na dovozu na trg uredila in zarisala dve parkirni mesti za kratkotrajno parkiranje, namenjeni dostavi. Občinsko redarstvo bo poleg tega v naslednjih dneh poostrilo nadzor nad nepravilnim parkiranjem na tem območju. Če to ne bo zadostovalo za ureditev razmer, bo vzpostavila delovanje potopnih valjev in tako dostop na trg omogočila zgolj in izključno stanovalcem, imetnikom dovolilnic za parkiranje v starem mestnem jedru Kopra.

 

Marina Jelen

Višji svetovalec – za odnose z javnostmi

Consulente superiore – relazioni con il pubblico

T: +386 5 6646 466M: +386 51 648 308E: marina.jelen@koper.si

28. 1. 2020

Avtor

Administrator