Spoštovani poslanke in poslanci, v sredo boste poslanci in poslanke odločali o noveli Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in s tem o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter uvedbi obveznega pavšalnega prispevka. Če boste novelo zakona sprejeli v sedanjem besedilu, bo njena izvedba ne le vprašljiva in tvegana, ampak bo verjetno še dodatna ovira prepotrebnim sistemskim spremembam na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.

Razlog za vloženo novelo zakona in prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja od zavarovalnic na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je bil po mnenju predlagatelja predvsem v predvidenem finančnem prihranku na strani plačnikov, torej zavarovancev. A vendar se sprašujemo, če predlog res sledi temu interesu, še zlasti ob možnosti, da bo obvezni pavšalni prispevek po svoji višini skoraj enak sedanjemu dopolnilnemu zdravstvenemu zavarovanju.

Dejstvo je, da specifična in zelo drugačna narava obveznega pavšalnega prispevka predstavlja nov izziv za izvajalce, hkrati pa tudi dodatno administrativno breme, tako finančno kot kadrovsko. Ne le to. Prinaša tudi številne administrativne ovire za izplačevalce dohodkov, ki pa jih predlagatelj ni niti predvidel niti finančno ovrednotil, kar je nesprejemljivo, saj bo poslovne subjekte postavil v pravno negotovost. V obrazložitvi ni prikazanih dolgoročnih finančnih posledic predloga zakona na zdravstveno blagajno in na druga javno finančna sredstva (proračun, FURS, ZPIZ…). Zato sougibanja o višini le-teh zelorazlična, odvisna od avtorja, kar je še posebej zaskrbljujoče za javnost in deležnike.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je eden tistih, ki s svojimi izračuni ugotavlja, da novela zakona trenutno ne zagotavlja finančne vzdržnosti, ki je temelj zagotavljanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Skrbi nas, da bomo jutri zavarovanci iz žepov plačevali več za enak obseg storitev.V novelo bi moralo biti vključeno zakonsko zagotovilo, da bo nastali primanjkljaj vsakokrat pokril proračun Republike Slovenije, brez dodatnih obremenitev tako za zavarovance kot za podjetja. V nasprotnem primeru bodo predlagane spremembe vzpodbudile ambicije politike tako po dvigu prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje kot po nekontroliranem dvigovanju višine obveznega pavšalnega prispevka. Zato se sprašujemo, ali predlagatelji spremembe sploh razumejo, kako velike posege predlagajo, in sicer takšne, ki lahkoše dodatno pomembno destabilizirajo sistem.

Spoštovane poslanke in poslanci, želimo si, da bi pri jutrišnjem glasovanjuo noveli zakona upoštevali vsa navedena opozorila in se po tehtnem razmisleku odločili proti njenemu sprejemu. To nam bo vsem skupaj omogočilo, da k spremembam tega zakona pristopimo celovito, strokovno in preudarnoter tako dosežemo zastavljene cilje.

S spoštovanjem,
– mag. Sonja Šmuc, l.r. – Generalna direktorica GZS
– Mija Lapornik, l.r. – Izvršna direktorica TZS
– Danijel Lamperger, l.r. – Direktor OZS
– Igor Antauer, l.r. – Generalni sekretar ZDOPS
– Jože Smole, l.r. – Generalni sekretar ZDS

GZS