29. januar 2020 – »V 5 objektih bo skupaj 212 javnih najemnih stanovanj, od tega 30 oskrbovanih, sedem poslovnih prostorov in dva prostora z javnim programom. Parkiranje bo zagotovljeno v podzemni garaži. Etažnost objektov je K + P + 2,« je ob podpisu gradbenih pogodb za izgradnjo 1. faze soseske Pod Pekrsko gorco v Mariboru s komunalno ureditvijo območja z dostopno cesto povedal mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS.

Komunalna ureditev območja obsega izgradnjo dostopne ceste, komunalne infrastrukture, javnega trga in parkirišč. Sosesko bo gradilo gradbeno podjetje Pomgrad, d. d. s partnerji GITRI, d. o. o., GH Holding, d. o. o., in VG5, d. o. o. Vrednost gradbenih del znaša 23.913.902,78 evrov brez DDV, investicija pa se financira s posojilom Razvojne banke Sveta Evrope (CEB). Zaključek del je predviden marca 2022.

STANOVANJSKI SKLAD RS