Splošno

Nacionalni energetsko-podnebni načrt žrtvuje slovensko industrijo

 

Do sredine februarja je v javni obravnavi Nacionalni energetsko-podnebni načrt (NEPN), ki ogroža prihodnjo konkurenčnost slovenske industrije. Z izključitvijo hidroelektrarn, poleg zmanjšanja proizvodnje iz OVE, ignorira del slovenske industrije, gradbeništva in inženiringov, vezanih na hidroenergijo. Cilja 27-odstotne proizvodnje iz OVE pa brez HE ne bo mogočedoseči. Zato bomo žrtvovali energetsko intenzivno industrijo.

NEPN je tudi nastal brez finančne ocene njegovih posledic na gospodarstvo. Ali je zakonodajalec slovensko industrijo že danes odpisal in ji jemlje vse možnosti za nadaljnji razvoj? Dejstvo je, da slovensko gospodarstvo že leta izpolnjuje številne okoljevarstvene zahteve in dela na svoji energetski in snovni učinkovitosti. Napore vlaga v smeri razogljičenja in krožnega gospodarstva. Medtem ko ključni evropski zeleni dokument Green Deal v ospredje postavlja energetsko intenzivno industrijo kot temelj prehoda v nizkoogljično krožno gospodarjenje, se te industrije slovenska vlada v veliki meri odpoveduje. Kdo bo nosil odgovornost za tako odločitev?

O NEPN bo v četrtek razpravljal Strateški svet GZS za energetski prehod ter vpetekStrateški svet GZS za okolje.

Vabimo vas nasrečanje s predstavniki medijev,kjer vam bomo predočili ključne probleme, ki jih izpostavljajo energetsko intenzivne panoge in podjetja ter predstavili stališče obeh strateških svetov.Srečanje bovpetek, 31. januarja 2020 ob 12. uri

v prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, salon, 6. nadstr.

Poleg generalne direktorice GZS mag. Sonje Šmuc bodo svoje videnje prikazali direktorji nekaterih najbolj prizadetih zbornic dejavnosti in nekateri gospodarstveniki.

 

 

Vljudno vabljeni!

Mag. Tajda Pelicon

Vodja za strateško komuniciranje

Gospodarska zbornica Slovenije

Služba za strateško komuniciranje in marketing

Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana

t: 01 5898 136 m: 041 397 194

e:tajda.pelicon@gzs.siw:www.gzs.si

30. 1. 2020

Avtor

Administrator