Ljubljana, 30. januar 2020 – Mednarodna neodvisna ustanova Top Employers Institute je družbi Tobačna Ljubljana, d. o. o., ki je del skupine Imperial Brands, že drugo leto zapored podelila certifikata »Top Employer Slovenia« in »Top Employer Europe«. Ugledni priznanji si je Tobačna prislužila z izvrstnimi kadrovskimi praksami, razvojnimi programi za zaposlene in skrbjo za pozitivno delovno okolje. S tem je družba ponovno dokazala, da pri izvajanju kadrovskih programov in strategij izstopa tako v domačem kot tudi svetovnem okolju.

Certifikat »Top Employer« mednarodni inštitut sicer podeljuje na podlagi zahtevne ocenjevalne metode ter obsežne raziskave številnih področij in kadrovskih praks, ki jih izvajajo podjetja. V raziskavi so ugotovili, da družba Tobačna Ljubljana – Imperial Brands zaposlenim nudi številne prednosti, med katere spadajo načrtovanje kariere, nenehen razvoj in usposabljanje, nagrajevanje, integracija novih sodelavcev ter zagotavljanje odlične organizacijske kulture. Kot del britanske skupine Imperial Brands, ki je certifikat prejela še v več drugih evropskih državah, pa si je slovenska družba prislužila tudi prestižni naziv »Top Employer Europe«.

Pia Barborič Jurjaševič, generalna direktorica za regijo Adriatic, in Tomaž Maver, direktor družbe, sta ob ponovnem prejemu priznanj dejala: »Ponosni smo, da je mednarodna ustanova Top Employers drugo leto zapored prepoznala naša prizadevanja na področju kadrovskih praks. V Tobačni se namreč zavedamo izjemnega pomena, ki ga imajo prav vsi sodelavci za naš uspeh. Tudi v prihodnje bomo nudili privlačna in dinamična delovna mesta ter skrbeli za kulturo, ki bo omogočala strokovni in osebnostni razvoj, s tem pa doseganje najboljših rezultatov.«

O certifikatu Top Employer
Certifikat Top Employer že od leta 1991 podeljuje neodvisna organizacija Top Employers Institute s sedežem na Nizozemskem. Ta s strogim postopkom certificiranja presoja odličnost pogojev na delovnem mestu, ki jih organizacije nudijo svojim zaposlenim pri delu in pri njihovem strokovnem ter osebnem razvoju. Pri ocenjevanju so vključena glavna področja kadrovske politike. Na njihovi osnovi inštitut izbere nagrajena podjetja.

PROPIAR DRUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI D.O.O.